Nyheter KF2020

Overgangsordning for åpne saker

Hvem gjør hva, før og etter årsskiftet? Slik er overgangsordningen for åpne saker:

Publisert: 18. desember 2019 | Endret: 3. januar 2020

Illustrasjonsfoto fra Urtehagen på Grønland i Oslo, med snø og fugler på himmelen
Fra området Urtehagen på Grønland, Oslo Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Overgangsordningen for saker i forbindelse med oppgaveoverføringen 1. januar 2020

I desember 2019 gjelder en overgangsordning for behandling av saker i forbindelse med oppgaveoverføringen fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Dette gjelder dispensasjonssaker etter kulturminneloven:

 • § 8
 • § 14a
 • § 22a

Dette gjelder også forvaltningen av vernede fartøy.

Fylkeskommunene skal behandle:

 • saker mottatt etter 10. desember 2019. Unntaket er saker som må avklares umiddelbart
 • Saker mottatt før 10. desember med frist etter 21. januar 2020

 

Riksantikvaren skal behandle:

 • saker mottatt før 10. desember
 • saker mottatt før 10. desember som har frist innen 21. januar 2020
 • saker som skal behandles i koordineringsmøter som allerede er avtalt i desember

Fordeling av åpne saker ved årsskiftet 2019/2020:

 • Riksantikvaren skal behandle saker som er mottatt før 10. desember 2019
 • Fylkeskommunene skal behandle saker som er mottatt etter 10. desember 2019
 • Dette er hovedregelen, se nærmere informasjon om unntak og hastesaker i hovedteksten.