Pressemelding

Pressemeldinger

Nye innskrivninger på Unescos verdensarvliste

37 nye områder er nå skrevet inn på Unescos verdensarvliste. Byen Nice i Sør-Frankrike og fire øyer med subtropisk regnskog sørvest i Japan er blant områdene som nå har fått status som verdensarv.

Publisert: 28. juli 2021

Havneområdet i Liverpool

Liverpool har mistet verdensarvstatusen

Verdensarvkomiteen vedtok 21. juli å frata Liverpool status som verdensarvområde. Havneområdet i Liverpool ble oppført på UNESCOs verdenarvliste i 2004.

Publisert: 21. juli 2021 | Endret: 22. juli 2021

Riksantikvaren freder skogfinsk tørkehus

Skogfinnene er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Publisert: 25. juni 2021 | Endret: 22. juli 2021

Riksantikvaren freder sagbruk i Namsos

Spillum Dampsag & Høvleri er et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Riksantikvaren freder Spillum som et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal verdi.

Publisert: 11. juni 2021 | Endret: 22. juli 2021

Ny rapport viser hvilken linoljemaling som er best

Linoljemaling er miljøvennlig og det smarteste valget for gamle trehus, men hvilken maling er best? Riksantikvaren lanserer nå den største kjente gjennomgangen av linoljemaling som finnes på markedet.

Publisert: 3. juni 2021 | Endret: 22. juli 2021

Riksantikvaren lanserer nytt Kulturminnesøk

Kulturminnesøk inneheld over 220 000 registreringar av kulturmiljø, kulturminne og landskap. No skal databasen lanserast i ny drakt, med betre funksjonalitet og enklare tilgang for publikum.

Publisert: 2. juni 2021 | Endret: 22. juli 2021

Norsk klenodium til British Museum

Det finnes ytterst få norske relikvieskrin fra middelalderen. Nå låner Hedalen stavkirke ut sitt skrin, som viser martyrdøden til St. Thomas, til en utstilling på British Museum.

Publisert: 12. mai 2021 | Endret: 22. juli 2021

Rekordutbetaling av finnarlønn

Riksantikvaren utbetalar 200 000,- NOK i finnarlønn i samband med eit funn gjort med metalldetektor i Skaun kommune i Trøndelag.

Publisert: 4. mai 2021 | Endret: 22. juli 2021

Riksantikvaren freder skogfinsk røykstue

Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Publisert: 30. april 2021 | Endret: 22. juli 2021

1 2 3 16

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020