Pressemelding

Pressemeldinger

– Frivilligheit er ein berebjelke for kulturarven

Riksantikvaren lanserte sin nye frivilligheitsstrategi under årets Arendalsuke. Tal frå SSB syner at 1 av 6 gjer ein frivillig innsats for kulturmiljø.

Publisert: 1. september 2022 | Endret: 8. september 2022

Fredar Odals Værk

Riksantikvaren fredar bruket Odals Værk i Innlandet. – Dette er eit sjeldan godt bevart døme på eit stort og viktig anlegg i Innlandet, med spor frå næring og levd liv dei siste 200 åra, seier avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken.

Publisert: 25. august 2022 | Endret: 8. september 2022

Riksantikvaren og NTNU får europeisk kulturarv-pris

Europa Nostra og EU-kommisjonen tildeler Riksantikvaren, NTNU og ICCROM den prestisjetunge Europa Nostra-prisen for det internasjonale kurset i trekonservering. – Sammen har vi har utdannet treeksperter til hele verden siden 80-tallet, sier riksantikvar Hanna Geiran, og det er en stor ære å få prisen.

Publisert: 30. juni 2022 | Endret: 8. september 2022

Planlegger stor satsing på kirkene

Barne- og familiedepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage et forslag til bevaringsprogram for kirker.  – Vi foreslår et omfattende arbeid for å sette i stand både middelalderkirkene, kirker etter reformasjon 1537 og kirkene fra etter 1850, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 29. juni 2022 | Endret: 1. juli 2022

Fjeldstad gård i Salangen

Riksantikvaren freder Fjeldstad gard i Salangen

– Dette er den første fredningen av kvenske kulturmiljøer sør i Troms, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Med Fjeldstad gard kan vi bevare viktig kvensk byggeskikk og kultur for fremtiden.

Publisert: 25. juni 2022 | Endret: 1. juli 2022

Nasjonalt krigsminne fredet i Valdres

Riksantikvaren freder Bagnsbergene gard i Sør-Aurdal i Valdres, som er et usedvanlig godt bevart krigsminne med spor etter kamphandlinger under andre verdenskrig.

Publisert: 2. juni 2022 | Endret: 1. juli 2022

Riksantikvaren freder fattighus for kvinner i Bergen

Riksantikvaren freder Stranges Stiftelse i Bergen, en sosial institusjon for kvinner gjennom mer enn 350 år. Bygningen fra 1751 ligger i et historisk bymiljø på Nordnes.

Publisert: 19. mai 2022 | Endret: 2. juni 2022

Bragernes torg i Drammen. Drammen er en av kommunene som får støtte til å lage en kulturmiljøplan i 2022.

8.8 millioner til kulturmiljøarbeid i kommunene

– Vi tildeler 8,8 millioner til arbeid med kulturminner i kommunene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Etter årets tildeling har 95 prosent av landets kommuner fått støtte til å lage egne kulturmiljøplaner.

Publisert: 19. mai 2022 | Endret: 24. mai 2022

Disse kirkene får tilskudd i 2022

– Vi har nå fordelt 28,6 millioner i tilskudd til middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det er store behov for sikring av tak, vegger og mur, og vi har valgt å gi tilskudd til 48 kirker.

Publisert: 6. mai 2022 | Endret: 24. mai 2022

1 2 3 20

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020