Pressemelding

Pressemeldinger

Bilde av Metallsøking på et jorde. Foto: Vibeke Lia, Vestfold fylkeskommune

Nye retningslinjer for privat metallsøking

Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. Riksantikvaren har nå laget retningslinjer for privat bruk av metallsøker.

Publisert: 29. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av lille Hjortnes. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Lille Hjortnes i Oslo fredet

Løkkeanlegget Lille Hjortnes ligger i Munkedamsveien, sentralt i Oslo. På 1800-tallet var Munkedamsveien bymark og «på landet» i den lille hovedstaden Christiania.

Publisert: 23. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Arkeologer fra NIKU graver ut kirke 3. Fremst: Reidar Øiangen, til høyre: Nina E. Valstrand. Bakerst til venstre: Tore Schjøldberg, bakerst til høyre: Kristoffer E. Grini. Foto. Anna K. Wändahl, NIKU

De nye funnene under Klemenskirken

Arkeologene som graver i Søndre gate i Trondheim har funnet flere Klemenskirker. Akkurat nå graves kirke nummer fire frem i utgravningsområdet.

Publisert: 20. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Victoria Ved Ulefoss Jernverk. Foto: Tom Riis

Bandakkanalen i Telemark fredet

I dag ble både fredningen og kanalens 125-årsjubileum behørig feiret på Vrangfoss sluser.

Publisert: 19. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Otternes bygdetun i Aurland kommune i Sogn og Fjordane er et av kulturmiljøene som den internasjonale klimasatsningen tar utgangspunkt i. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

Internasjonal klimainnsats for kulturminner i nord

Norge skal nå samarbeide med Island, Irland, Russland, Sverige og Skottland for at flere kulturminner i nord skal stå rustet til å takle klimaendringene.

Publisert: 13. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Sandviksbodene 78 B i Bergen. Foto: Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga.

Sjøbod i Bergen freda

Holmefjordboden i Sandviken var den aller siste tørrfiskboden i Bergen. No er han freda av Riksantikvaren, etter 200 år med trufast tørrfiskdrift.

Publisert: 6. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Halden Politikammer Og Fengsel. Foto: Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

Riksantikvaren fredet fengsel i Halden

Det skjuler seg viktig historie i Halden gamle politikammer og fengsel fra 1863. Så viktig at Riksantikvaren nå har fredet bygningen.

Publisert: 4. mai 2017 | Endret: 18. desember 2019

bilde av Møllergata skole i Oslo. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Møllergata skole fredet

Møllergata skole fra 1860 er utformet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan (1824-1892) og er Oslos eldste skole. Nå er skolen fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 3. mai 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Tverrgata, Nordfjordeid. Foto: Anders Sellevold Aaseth, Riksantikvaren

Flertallet av norske kommuner lager kulturminneplaner

I år får 57 kommuner midler fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan. Dermed er tre fjerdedeler av landets kommuner i gang med, eller har vedtatt, kulturminneplan.

Publisert: 5. april 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av et levende bymiljø på Bakklandet i Trondheim. Foto: Leidulf Mydland, Riksantikvaren

Lanserer bystrategi

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren laget en bystrategi. Den varsler om en kursendring. Riksantikvaren vil ha mer tilpasning og mindre kontrast i historiske bymiljøer.

Publisert: 28. mars 2017 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020