Pressemelding

Pressemeldinger

Bilde av Rikstrygdeverket. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Rikstrygdeverket er fredet

Riksantikvaren har fredet det tidligere administrasjonsbygget for Rikstrygdeverket på Skillebekk i Oslo.

Publisert: 17. mars 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av M/K Fuglø. M/K «Fuglø» blir ferdigstilt i 2017 etter en omfattende restaurering. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Tilskudd til fartøy i 2017

Riksantikvaren fordeler 60 millioner kroner til fartøyvern i 2017. Tilskuddene går til antikvarisk istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Publisert: 6. mars 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bildet viser Reins kloster i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Foto er tatt av Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren 2017

Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter. I år får rundt 30 prosjekter verdiskapingsmidler, fra Porsanger i Finnmark til uthavner i Agder-fylkene.

Publisert: 28. februar 2017 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Kongegården. Foto: Leif Anker, Riksantikvaren

Tilskot til istandsetjing av freda bygg i 2017

Riksantikvaren har fordelt over 140 millionar kroner til fylkeskommunane. Pengane skal gå til istandsetjing av freda bygningar i privat eige.

Publisert: 15. februar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av hovedinngangen til Forum kino i Bergen. Foto: Frode Inge Helland

Forum kino i Bergen freda

– Eit av dei fremste døma på monumental art deco-arkitektur i Noreg.

Publisert: 2. februar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Etterlyser dokumentasjon i Ekely-saken

Riksantikvaren mener utbyggers søknad i Ekely-saken mangler vesentlig dokumentasjon. Derfor sender vi saken tilbake til Byantikvaren for ny utredning og behandling.

Publisert: 24. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bildet viser Kvalfjordlånas fasade mot nordvest. Foto: Einar Strand, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fredning av trønderlån

I øykommunen Vikna i Nord-Trøndelag ligger gården Kvalfjord. Nå er hovedhuset på gården fredet.

Publisert: 18. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Tollboden i Kragerø. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Tollboden i Kragerø er fredet

Tollboden er et verdifullt og helhetlig tollstedsanlegg fra første halvdel av 1800-tallet.

Publisert: 18. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020