Pressemelding

Pressemeldinger

Et laftet fjøs med torvtak.

Riksantikvaren freder kvensk fjøs i Porsanger kommune

Fjøset i Repokoski er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.

Publisert: 22. september 2021

Akershuslandskap i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er eit register over landskap det knyter seg nasjonale interesser til. Fleire landskap i Akershus i Viken er no ein del av dette registeret.

Publisert: 7. september 2021 | Endret: 1. desember 2021

Kulturarv – med i kampen mot klimaendringene

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste viktige kulturmiljø, både som følge av hyppigere ekstremvær og som følge av råte og kjemisk nedbrytning. Samtidig kan kulturmiljø bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Riksantikvaren lanserer i dag sin klimastrategi under Arendalsuka.

Publisert: 18. august 2021 | Endret: 19. august 2021

Nye innskrivninger på Unescos verdensarvliste

37 nye områder er nå skrevet inn på Unescos verdensarvliste. Byen Nice i Sør-Frankrike og fire øyer med subtropisk regnskog sørvest i Japan er blant områdene som nå har fått status som verdensarv.

Publisert: 28. juli 2021 | Endret: 19. august 2021

Liverpool har mistet verdensarvstatusen

Verdensarvkomiteen vedtok 21. juli å frata Liverpool status som verdensarvområde. Havneområdet i Liverpool ble oppført på UNESCOs verdenarvliste i 2004.

Publisert: 21. juli 2021 | Endret: 16. august 2021

Riksantikvaren freder skogfinsk tørkehus

Skogfinnene er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Publisert: 25. juni 2021 | Endret: 16. august 2021

Riksantikvaren freder sagbruk i Namsos

Spillum Dampsag & Høvleri er et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Riksantikvaren freder Spillum som et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal verdi.

Publisert: 11. juni 2021 | Endret: 16. august 2021

Ny rapport viser hvilken linoljemaling som er best

Linoljemaling er miljøvennlig og det smarteste valget for gamle trehus, men hvilken maling er best? Riksantikvaren lanserer nå den største kjente gjennomgangen av linoljemaling som finnes på markedet.

Publisert: 3. juni 2021 | Endret: 16. august 2021

Riksantikvaren lanserer nytt Kulturminnesøk

Kulturminnesøk inneheld over 220 000 registreringar av kulturmiljø, kulturminne og landskap. No skal databasen lanserast i ny drakt, med betre funksjonalitet og enklare tilgang for publikum.

Publisert: 2. juni 2021 | Endret: 16. august 2021

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020