Pressemelding

Pressemeldinger

Norsk klenodium til British Museum

Det finnes ytterst få norske relikvieskrin fra middelalderen. Nå låner Hedalen stavkirke ut sitt skrin, som viser martyrdøden til St. Thomas, til en utstilling på British Museum.

Publisert: 12. mai 2021

Rekordutbetaling av finnarlønn

Riksantikvaren utbetalar 200 000,- NOK i finnarlønn i samband med eit funn gjort med metalldetektor i Skaun kommune i Trøndelag.

Publisert: 4. mai 2021

Riksantikvaren freder skogfinsk røykstue

Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Publisert: 30. april 2021

Stavanger domkirke

Tilleggsvedtak for Stavanger domkirke

Riksantikvaren tillater bruk av tyngre masser i deler av krypkjelleren i Stavanger domkirke, etter søknad fra Stavanger kirkelige fellesråd.

Publisert: 23. april 2021

Riksantikvaren fredar bensinstasjon

MIL Veteranstasjon i Bergen er no freda. Frivillige entusiastar har i fleire år arbeidd for bevaring og restaurering av bensinstasjonen frå 1928.

Publisert: 15. april 2021

Bryggen i Bergen

Tilskot til verdsarven i 2021

Kvart år får verdsarven i Noreg tilskot over statsbudsjettet. I år skal det delast ut over 65 millionar kroner til arbeid på dei åtte norske verdsarvstadene.

Publisert: 8. mars 2021 | Endret: 9. mars 2021

Kulturminner er ferievinner

En undersøkelse Norstat har utført for Riksantikvaren viser at kulturminner er vel så viktig som naturopplevelser i Norgesferien.

Publisert: 2. mars 2021 | Endret: 28. juni 2021

Risør

Brannen i Risør

Brannen i trehusmiljøet i Risør sentrum er en påminnelse om hvor viktig det er med gode brannsikringstiltak. Varmesøkende kameraer var avgjørende for at omfanget av brannen ikke ble større.

Publisert: 24. februar 2021 | Endret: 26. februar 2021

Agder og Buskerud i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interessere (KULA) er eit  register over landskap det knyter seg nasjonale interesser til. Landskap frå Agder og Buskerud er no ein del av dette registeret.

Publisert: 4. februar 2021 | Endret: 26. februar 2021

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020