Pressemelding

Pressemeldinger

Singerheimen i Dalheim er freda.

Kunstnarbustad i Olden freda

Kunstnaren og stålarvingen frå USA, William H. Singer jr., busette seg i Olden på starten av 1900-talet. No er huset til han og kona Anna, «Singerheimen», freda, og den eventyrlege historia om dei bemidla amerikanarane frå Olden skal bevarast.

Publisert: 27. oktober 2021

Riksantikvaren vedtar midlertidig fredning av jødisk historie i Tromsø

– Storgata 62 i Tromsø er truet av utbygging – fasadeendring og riving av bakgårdsbygning, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vi vedtar midlertidig fredning for å sikre at ikke viktige kulturminneverdier går tapt. Bygården og bakgårdsbygningen forteller viktig jødisk historie i Tromsø.

Publisert: 13. oktober 2021 | Endret: 18. oktober 2021

Riksantikvaren freder skogfinske torp

Riksantikvaren freder nå de to skogfinske torpene Hytjanstorpet og Sollien i Grue Finnskog i Innlandet. Fredningene inngår i Riksantikvarens satsning på nasjonale minoriteters kulturminner.

Publisert: 2. oktober 2021 | Endret: 18. oktober 2021

Wittgensteins hus sett nedanfrå i landskapet. Huset står på ei hylle i fjordlandskapet omslutta av fjell og trær.

Fredar Ludwig Wittgenstein sitt hus

Riksantikvaren fredar huset til filosofen Ludwig Wittgenstein i Skjolden i Luster kommune i Sogn. Det vart tilbakeført til den opphavelege plassen i 2019.

Publisert: 27. september 2021 | Endret: 12. oktober 2021

1500-tallsgård fredet

Breie gård i Etnedal kommune har vært i bruk i over 500 år. Nå fredes det karakteristiske gårdstunet.

Publisert: 24. september 2021 | Endret: 12. oktober 2021

Et laftet fjøs med torvtak.

Riksantikvaren freder kvensk fjøs i Porsanger kommune

Fjøset i Repokoski er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.

Publisert: 22. september 2021 | Endret: 12. oktober 2021

Akershuslandskap i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er eit register over landskap det knyter seg nasjonale interesser til. Fleire landskap i Akershus i Viken er no ein del av dette registeret.

Publisert: 7. september 2021 | Endret: 1. desember 2021

Kulturarv – med i kampen mot klimaendringene

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste viktige kulturmiljø, både som følge av hyppigere ekstremvær og som følge av råte og kjemisk nedbrytning. Samtidig kan kulturmiljø bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Riksantikvaren lanserer i dag sin klimastrategi under Arendalsuka.

Publisert: 18. august 2021 | Endret: 19. august 2021

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020