Prosjekter

Prosjekter hovedside

Publisert: 9. desember 2019

Prosjekter hovedside

Universell utforming: Det er en rekke krav til tekststruktur for å tilfredsstille loven. Avhengig av hvilket publiseringssystem som benyttes, kan kravene løses ulikt teknisk, men grunnprinsippene vil være de samme. Innholdet må struktureres med korrekt kode, og må kunne forstørres uten tap av tekst eller lesbarhet.

Overskifter

Overskrifter og rett bruk av overskriftsnivåer er kanskje det mest fremtredende virkemiddelet for å gi struktur og oversiktlighet til teksten. Mange brukere, både med og uten hjelpemiddel, benytter mellomtitler for å skumlese innholdet og finne det som virker mest interessant. Uten mellomtitler blir lange tekster tunge å lese.

Overskrifter kodes ved hjelp av overskriftelementene <h1> (Overskrift 1) til <h6> (Overskrift 6), og disse deler opp teksten tilsvarende i kapitler og delkapitler i ulike nivåer.

Sidetittel skal være h1 (Overskrift 1)

Hovedinnholdets tittel skal være den første overskriften i koden, og skal være på nivå 1 ved hjelp av elementet <h1> (Overskrift 1). Dette gjelder også startsiden, som bør ha en synlig overskrift som tydelig formidler hvilken virksomhet brukeren har kommet til. Dette er gunstig både for søkemotoroptimalisering og for brukere med hjelpemiddel.

Styreleiar Margrethe C. Stang i Fortidsminneforeningen og riksantikvar Hanna Geiran med gavebrevet som syner at Hove kyrkje no har skifta eigar. Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren
Hove Kyrkje Gavebrev Styreleiar Margrethe C. Stang i Fortidsminneforeningen og riksantikvar Hanna Geiran med gavebrevet som syner at Hove kyrkje no har skifta eigar. Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren

Overskriftsnivåer

Overskriftsnivåer brukes for å strukturere teksten, og er særlig aktuelt i redaksjonelt innhold.

Rekkefølgen på nivåene skal være korrekt. Nedover i nivå går du ett steg om gangen, oppover avhenger det av hvordan teksten skal bygges opp. <h1>-<h2> og <h1>-<h1> er tillatt, <h1>-<h3> er ikke tillatt. Dette kan du sjekke i eksisterende tekster med Web Accessibility Toolbar, under Structure.

Demo dokument
Demo dokument Dette er et demo dokument.

Ofte er det informasjon i rammeverket som ikke er direkte knyttet til hovedinnholdet på siden, og som ligger etter hovedinnholdet i koden. Et vanlig eksempel er sidefoten, også kalt kolofonen, som gjerne inneholder overordnet kontaktinformasjon. I så fall er det gunstig å innlede denne informasjonen med <h1> for å bryte tydelig med hovedinnholdet. Det kan også være aktuelt å ha mellomtitler i denne informasjonen, og nivåene må selvfølgelig være i riktig rekkefølge.

Brødtekst

Brødtekst, eller løpende tekst, skal kodes med avsnittselemenet <p>. Dette gjør at det er enkelt å hoppe fra avsnitt til avsnitt. Unngå også elementene <br> og <hr> for å skape avsnitt. Unngå også tomme avsnittselement.

Demo dokument
Demo dokument Dette er et demo dokument.

Lister

Lister kan benyttes for å ramse opp informasjon. Fordelen med lister er at informasjonen blir strukturert både visuelt og i koden, og dermed blir informasjonen lettere å lese og forstå for alle brukere. Det kan være snakk om unummererte lister, nummererte lister, definisjonslister og/eller lister i flere nivå, og behovet vil ofte være forskjellig avhengig av informasjonen som skal presenteres.

En vanlig brukerfeil er at tekst blir limt inn fra annen kilde, hvor listen kanskje har visuelle listepunkt, men ikke er kodet som liste.

En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært

Brødtekst

For best mulig lesbarhet for alle brukere, bør det ikke være mer enn 65-70 tegn per linje inkludert mellomrom. Da blir teksten mer innbydende og mindre overveldende, og er særlig viktig for blant annet brukere med lesevansker eller konsentrasjonsvansker.

Bruk av tabell i informasjonsboks. Eget element.

Overskrift 1Overskrift 2
EmneFakta
EmneFakta
EmneFakta
Rikt dekorerte takdetaljar. Foto: Harald Ibenholt Riksantikvaren
Hove Utvalgte3: Rikt dekorerte takdetaljar. Foto: Harald Ibenholt Riksantikvaren
Hove kyrkje vart overrekt Fortidsminneforeningen i september. Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren
Hove Utvalgte1: Hove kyrkje vart overrekt Fortidsminneforeningen i september. Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren
Styreleiar Margrethe C. Stang i Fortidsminneforeningen og riksantikvar Hanna Geiran med gavebrevet som syner at Hove kyrkje no har skifta eigar. Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren
Hove Kyrkje Gavebrev: Styreleiar Margrethe C. Stang i Fortidsminneforeningen og riksantikvar Hanna Geiran med gavebrevet som syner at Hove kyrkje no har skifta eigar. Foto: Karen Thommesen Riksantikvaren
Hove kyrkje. Teikning frå 1870-1890 Peter Andreas Blix.
Hove Kyrkje 3 Teikning: Hove kyrkje. Teikning frå 1870-1890 Peter Andreas Blix.
Hove kyrkje Vik i Sogn. Foto: Geirr Olav Gram Riksantikvaren
Hove Kyrkje 1: Hove kyrkje Vik i Sogn. Foto: Geirr Olav Gram Riksantikvaren
Hove kyrkje er frå 1100-talet. Foto: Harald Ibenholt Riksantikvaren
Hove Kyrkje 2: Hove kyrkje er frå 1100-talet. Foto: Harald Ibenholt Riksantikvaren

Eksempel på en faktaboks

  • Kulepunkt 1
  • Kulepunkt 2
  • Kulepunkt 3

Se Difi sin veiledning over bruk av overskrifter etc