Eøs-prosjekt

Restaurering av Aristavele Herregård på Rumšiškės friluftsmuseum

Aristavele Herregård er en av de få herregårdene bygget i tre som har overlevd siden de ble bygget tidlig på 1700-tallet. For å bevare den, ble den på 1990-tallet demontert og flyttet til et lager på Rumšiškės friluftsmuseum. Ved hjelp av EØS-midlene ble herregården gjenbygd og restaurert i et av Europas største friluftsmuseer.

Publisert: 9. januar 2020 | Endret: 9. juni 2020

Aristaveles Herregård Aristaveles Herregård er nå restaurert inne i Rumšiškės friluftsmuseum

Om prosjektet

Rumšiškės friluftsmuseum åpnet i 1974 og er et av de største etnografiske friluftsmuseene i Europa. Museet inneholder 140 autentiske bygninger fra 1700 og 1800-tallet som viser hvordan Litauere levde og bodde på den tiden.

Dette prosjektet hadde som formål å restaurere Aristavele Herregård, som hadde ligget lagret på museet siden det ble demontert på 1990-tallet. Ved hjelp av EØS-midlene ble herregården bygget opp på friluftsmuseet, og et senter for forskning på trearkitektur og konservering ble etablert inne i herregården.

Norsk partnerskap

Buskerud Fylkeskommune (nå en del av Viken Fylkeskommune) deltok som norsk partner i dette prosjektet og arrangerte bl.a. et ti-dagers kurs i Norge for håndverkere.

Aristaveles Herregård
Foto: VisitBalticManors.com
Aristaveles Herregård Herregården ble også restaurert innvendig
Foto: Open-Air Museum of Lithuania
Aristaveles Herregård Herregården ble også restaurert innvendig
Foto: Open-Air Museum of Lithuania
Aristaveles Herregård
Foto: Open-Air Museum of Lithuania
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  LT06-0012

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  The Open-Air Museum of Lithuania

 • Nettsted

  www.llbm.lt

 • Norsk partner

  Buskerud Fylkeskommune (nå Viken Fylkeskommune)

 • Partners nettsted

  viken.no

 • Beløp

  € 594,118