Eøs-prosjekt

Bærekraftig restaurering av Paimogo fort

Paimogo fort, også kjent som the Fort of Our Lady of the Angels of Paimogo (på portugisisk: Forte da Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo), er en befestning nær byen Lourinhã i Lisboa-distriktet. Bygget i 1657, opprettholdt fortet sin militære funksjon frem til 1834. Konstruksjonen er nå i fare grunnet økt kysterosjon og stigende havnivå. Dette prosjektet har som mål å utføre bærekraftig restaurering av Paimogo fort, samt rekonstruere og formidle den historiske bygningen og relevante historiske hendelser gjennom Argumented Reality (AR)

Publisert: 31. juli 2023 | Endret: 14. august 2023

Et fort beliggende ved kysten med bølger som slår opp.
Paimogo fort På klippene overfor Paimogo strand ligger festningsverket som gjennom prosjektet skal restaureres og revitaliseres som et “minnefort” - “Memory fort” - for lokalbefolkningen og besøkende. Foto: Lourinhã Municipality

Om prosjektet

På klippene overfor Paimogo strand ligger festningsverket som gjennom prosjektet skal restaureres og revitaliseres som et “minnefort” – “Memory fort” – for lokalbefolkningen og besøkende. Befestningen ble konstruert i 1674 som følge av den portugisiske restaurasjonskrigen mellom Spania og Portugal på 1600-tallet. Fortet har en lang og innholdsrik militærhistorie. Blant annet gikk Lord Wellingtons stryker i land på Paimogo strand under Napoleonskrigene. Restaureringen av fortet skal foregå ved bruk av bærekraftige materialer og teknikker. Målet er å bevare fortets identitet, og skape muligheter for lokal utvikling gjennom satsing på bærekraftig turisme. Revitaliseringen av befestningens funksjon som “minnefort” skal også bidra til å styrke lokal identitet gjennom ivaretakelse og formidling av tradisjonell kunnskap og historie.  

Utvidet virkelighet, eller Argumented Reality (AR), er et viktig element i dette prosjektet. I samarbeid med de norske prosjektpartnerne skal den historiske bygningen, sammen med utvalgte historiske hendelser, bli rekonstruert og simulert i AR. Dette er en ny og innovativ måte å formidle kulturarv og historiefortelling på, og metoden har allerede blitt tatt i bruk for å rekonstruere D-dagen på Omaha strand, Osebergskipet og Calmecac museum i Mexico City. Prosjektet har som målgrupper barn og unge, skoleklasser og turister, samt lokale innbyggere.

Norsk partnerskap

Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), og Stiftelsen Museum Nord er norske partnere i dette prosjektet. Museum Nord driver innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Museet arbeider aktivt i flere internasjonale prosjekter, med fokus på kystkultur, sjøfart og maritim infrastruktur. 

I dette prosjektet vil IMK bidra med avansert AR- teknologi, og utvikle innovative retoriske enheter for bruk i kommunikasjon av kulturarvens historiefortelling.  Forskningsteamet fra IMK skal stå for design, utforming og implementering av AR- opplevelsen, og utføre flere testrunder av ulike prototyper in situ. I etterkant skal resultatet av prosessen publiseres og tilgjengeliggjøres for et større publikum. IMK vil også delta i aktiviteter og arrangementer for å promotere prosjektet på nasjonalt og internasjonalt nivå.  

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Lourinhã kommune

 • Nettsted

  cm-lourinha.pt

 • Norsk partner

  Stiftelsen Museum Nord og Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon

 • Partners nettsted

  www.hf.uio.no

 • Andre partnere

  Cooperative for Cultural Training and Animation CRL - Lusophone University, Lourinhã Historical Studies Center, National Laboratory of Civil Engineering IP og Parish Council of Lourinhã and Atalaia

 • Beløp

  € 610 000,93