Eøs-prosjekt

“Books discovered once again”: Katalogisering av beslaglagt litteratur

Under andre verdenskrig ble alle kulturelle uttrykk som ikke passet inn i det nazistiske verdensbildet anset som fiendens idéer. Alt som ikke bidro til å bygge opp et positivt bilde av den germanske ånden ble sensurert eller beslaglagt. Dette skjedde både i Norge og i Tsjekkia (da Tsjekkoslovakia). Etter at tyskerne overtok Sudetenland i 1938 ble alle tsjekkiske bibliotek stengt og over 300 000 bøker ble beslaglagt. Dette fortsatte med etterkrigsregjeringen som beslagsla all eiendom som hadde tilhørt Tsjekkoslovakias sudettyskere, som ble sendt ut av landet etter krigen. Fra 1945-1950 ble over 12 millioner bøker konfiskert.

Publisert: 2. april 2020

Beslaglagte bøker Under og etter andre verdenskrig ble millioner av bøker beslaglagt i hele Europa. I dette prosjektet ble 12 000 av dem katalogisert og digitalisert. Foto: Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Om prosjektet

Nasjonalbiblioteket i Praha har i dag omtrent 300 000 utenlandske bøker som ble beslaglagt under og etter andre verdenskrig og som har ukjent opprinnelse og tidligere eiere. I dette prosjektet ble det gjort et utvalg på 12 000 av disse 300 000 bøkene for å katalogisere og digitalisere dem. Gjennom prosjektet ble også historien bak bøkene og hvordan de endte opp i Tsjekkias nasjonalbibliotek samlet. Målet var også å sette disse bøkene inn i en større, europeisk kontekst om sensur og konfiskering av litteratur.

Norsk partnerskap

Arkivet freds- og menneskerettighetssenter deltok i dette prosjektet som norsk partner. De to partnerne presenterte prosjektet på en rekke måter, gjennom en tradisjonell og en virtuell utstilling, gjennom en video, en nettside, og ikke minst, gjennom et foredrag kalt “Beslaglagte ord – Hva skjedde med litteraturen under andre verdenskrig?”, som ble holdt både i Norge og i Tsjekkia. Dette foredraget forteller både om hva som skjedde med forbudt litteratur i Norge under krigen, og hvordan bøker fra det norske frimurerbiblioteket endte opp i et slott i Tsjekkoslovakia.

Bøkene som nå blir registrert i dette prosjektet, vil kunne stå som et minnesmerke over hvordan et totalitært regime har forsøkt å innskrenke ytringsfriheten, forby både bøker og organisasjoner, beslaglegge og stjele verdifull kunst og litteratur og forfølge og drepe mennesker.

– Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Se resultatene av prosjektet

Som del av prosjektet ble det laget en virtuell utstilling på norsk, engelsk og tsjekkisk. Utstillingen forteller om bakteppet for prosjektet, om de beslaglagte bøkene, og om prosjektet. Utstillingen finner du her.

Nettsiden “Hvem bestemmer over tankene?” forteller historiene til fem personer som levde under andre verdenskrig og som på ulike måter var involvert i den ideologiske kampen som foregikk. Nettsiden finner du her.

Gro Kvanvig, prosjektleder ved Arkivet, skrev i desember 2015 en artikkel for Agderposten ved navn “Litteraturen som skremte nazistene”. Artikkelen kan du lese her.

Se filmen "Books discovered once again"

Se NRK-reportasje fra prosjektet

I 2017 ble det laget en kort NRK-reportasje fra prosjektet. Videoen kan du se her.

 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  CZ06-0017

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  National Library of the Czech Republic

 • Nettsted

  www.knihyznovunalezene.eu

 • Norsk partner

  Stiftelsen Arkivet

 • Partners nettsted

  www.arkivet.no

 • Beløp

  € 385,284