Eøs-prosjekt

Den tyske ordenens slott i Malbork

Borgen i Marienburg, også kjent som «Den tyske ordenens slott i Malbork», regnes som den største mursteinstrukturen som noen gang er bygget med menneskelige hender. Borgen var ett av høysetene til den tyske orden, en geistlig ridderorden stiftet i 1190 av tyske handelsmenn.

 

Publisert: 20. januar 2022 | Endret: 10. februar 2022

Bildet viser en stor borg i rød teglstein, stående i et grønt hagekompleks
Borgen i Marienburg (Polsk; Zamek w Malborku, Engelsk; Malbork Castle). Er oppført på 1200-tallet. Foto: Modris Putns, Wikimedia commons

Om prosjektet

Borgen ligger nord i Polen, sør for Gdansk, i Malbork (Marienburg) på østbredden av Nogat-elven, og er et befestet verk fra 1200-tallet. Det ble sakte utvidet gjennom 14. og 15 århundre, og ble til slutt den største borgen i verden når det gjelder overflateareal. Byggverket gjennomgikk en større restaurering på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, og har UNESCO status.

Det pågående prosjektet på borgen i Marienburg omhandler restaurering, faglig utveksling og utstillingsarbeid. Dette er et stort prosjekt og EØS-midlene utgjør 1% av det totale budsjettet. Men det bilaterale samarbeidet er viktig, og bidrar stort til kompetanseutveksling i form av faglige samlinger samt til utstillingsproduksjon. Prosjektet arbeider med en rekonstruksjon av en bygningsdel lokalisert ved slottets ytre mur. Samtidig jobber man med å tilrettelegge fasilitetene for å kunne holde omvisninger og annet formidlingsarbeid for skoleklasser og andre besøkende.

Norsk partner

Det norske partnerskapet i dette bilaterale prosjektet er Bodø kommune – avdeling for Oppvekst og kultur, og Nordlandsmuseet.

Det norske partnerskapet består av Bygningsvernprosjektet, initiert av Fortidsminneforeningen i Nordland, ledet av Arnstein Brekke og finansiert av Bodø kommune. Bygningsvernprosjektet arbeider i all hovedsak med å reparere og dokumentere eldre bygninger og håndverk.

I det bilaterale samarbeidet kommer Bodø kommune blant annet til å bidra med en temporær utstilling på Borgen i Marienburg, og en ved Nordlandsmuseet. I tillegg vil partene samarbeide om å iverksette en fagkonferanse om konservering, et studieopplegg for studenter samt et formidlingsprogram for andre besøkende.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  The Malbork Castle Museum

 • Nettsted

  zamek.malbork.pl

 • Norsk partner

  Bodø Kommune – Avdeling for Oppvekst og Kultur

 • Andre partnere

  Nordlandsmuseet

 • Beløp

  4 millioner euro