Eøs-prosjekt

Den tyske ordenens slott i Malbork

Borgen i Marienburg, også kjent som «Den tyske ordenens slott i Malbork», regnes som verdens største mursteinsslott og et av verdens største gotiske arkitekturkomplekser. Fra 1309 var borgen høysetet til Den tyske orden, opprinnelig en hospitalorden og senere militærorden stiftet i 1190. Byggverket gjennomgikk en større restaurering på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, og ble innskrevet UNESCOs verdensarvliste i 1987. Dette omfattende prosjektet omhandler blant annet restaurering, faglig utveksling og utstillingsarbeid.

Publisert: 20. januar 2022 | Endret: 20. oktober 2023

Et gigantisk slottskompleks i rødbrun murstein, med flere yttergående murvegger, tårn og borggård. Omgitt av grønne plener, stier og en elv i bakgrunnen.
Den tysle ordenens slott i Malbork Borgen i Marienburg er også kjent som «Den tyske ordenens slott i Malbork», og regnes som verdens største mursteinsslott. Foto: Lech Okonski, Malbork Castle Museum

Om prosjektet

Borgen ligger nord i Polen, sør for Gdansk, i Malbork (tidligere Marienburg) på østbredden av Nogat-elven, og er et befestet verk bygget på 1280-tallet. Etter flere utvidelser i løpet av det 14. og 15. århundret, fremstår borgen i dag som verdens største mursteinsslott. I årene 1309-1457 var slottet hovedsete for ordenens stormester, og byen Marienburg (i dag kalt Malbork) var hovedstaden i ordenenes rike. I 1457 ble borgen beleiret og solgt til den polske kongen Kasimir Jagelloneren, og var fra den tid av og frem til 1772 en av den polske kongens residenser. Som følge av Polens tre delinger ble slottet systematisk dekonstruert og deformert av prøyssiske tropper, og ble fredet først i 1804. Gjenoppbyggingsarbeidet begynte i 1817, og fortsatte frem til 1945, da store deler av slottet igjen ble ødelagt som følge av krigføring.  

I dette prosjektet arbeides det med en rekonstruksjon av en bygningsdel lokalisert ved slottets ytre mur. Samtidig jobber man med å tilrettelegge fasilitetene for å kunne holde omvisninger og annet formidlingsarbeid for skoleklasser og andre besøkende. 

  

Norsk partnerskap

Norske partnere i dette prosjektet er Bodø kommune – avdeling for Oppvekst og kultur, og Nordlandsmuseet. Det norske partnerskapet inngår i Bygningsvernprosjektet, initiert av Fortidsminneforeningen i Nordland, ledet av Arnstein Brekke og finansiert av Bodø kommune. Bygningsvernprosjektet arbeider i all hovedsak med å reparere og dokumentere eldre bygninger og håndverk. Samarbeidet rundt bygningsvern bidrar til kompetanseutveksling i form av faglige samlinger samt til utstillingsproduksjon.

I det bilaterale samarbeidet vil Bodø kommune blant annet bidra med en temporær utstilling på borgen i Malbork, og en ved Nordlandsmuseet. I tillegg vil partene samarbeide om å iverksette en fagkonferanse om konservering, et studieopplegg for studenter samt et formidlingsprogram for andre besøkende. 

 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  The Malbork Castle Museum

 • Nettsted

  zamek.malbork.pl

 • Norsk partner

  Bodø Kommune

 • Partners nettsted

  bodo.kommune.no

 • Andre partnere

  Nordlandsmuseet

 • Beløp

  €3 321 333,29