Eøs-prosjekt

Centre of Dialogue – Rescue and Rehabilitation of Arnold Villa

Prosjektet er et samarbeid mellom Brno bymuseum (CZ), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (NO), Czech National Committee of ICOM (CZ), Brno House of Arts, (Brno Architectural Manual project) (CZ), Josef Arnold Cultural Center (CZ), Meeting Brno (CZ) og The City of Prague Museum (CZ).

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 7. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Arnold Villa (AV) er en kulturarvbygning som ligger i det eldste boligområdet i Brno. Det ligger i umiddelbar nærhet til Villa Tugendhat (VT), den mest ettertraktede turistattraksjonen i Brno. Villaen til Josef Arnold, en kjent byggmester i Brno, var den andre bygningen i skråningen over Lužánky-parken; den ble bygget i 1862 etter hans egen design og deretter tilpasset av den neste eieren C. Hože i art deco-stil. Selv om bygningen har bevart sin autentiske karakter og en rekke originale funksjoner frem til i dag, holder National Heritage Institute den på listen over truede kulturminnebygninger i CZ på grunn av dens tilstand av forfall.

Målet med prosjektet er å bevare bygningen gjennom en omfattende restaurering og revitalisering. Arbeidet vil følge antikvariske prinsipper og bygningen blir restaurert på en slik måte at bygningen beholder sin arkitektoniske og historiske verdi. Derfor beholder man for eksempel den opprinnelige planløsningen og volumdesignen. Samtidig vil man på en hensynsfull måte tilrettelegge deler av bygningen slik at det kan brukes til publikumsrettede aktiviteter i fremtiden.

På loftet vil det på sikt komme en permanent utstilling om AVs historie, historien om byggmester J. Arnold og det første boligkvarteret i Brno. Andre multifunksjonelle rom i villaen vil tilrettelegges for sosiale/kulturelle aktiviteter for allmennheten. Villaen skal tilrettelegges for studie- og dokumentasjonssenteret til VT og andre institusjoner, inkludert prosjektpartnerne. AV-villa vil bli en del av det internasjonale prosjektet Iconic Houses Network, som ivaretar historisk viktige hus og tilgjengeliggjør dem for publikum. Det har lenge vært samarbeidet om ulike prosjekter med Nasjonalmuseet i Norge og Bymuseet i Praha innenfor Iconic Houses Network.

Norsk partnerskap

Mer informasjon kommer.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Brno City Museum

 • Nettsted

  www.mzm.cz

 • Norsk partner

  Nasjonalmuseet

 • Partners nettsted

  www.nasjonalmuseet.no

 • Andre partnere

  Czech National Comitee of ICOM, The Brno House of Arts, (project Brno Architecture Manual), Josef Arnold Culture Centre, Meeting Brno og The City of Prague Museum

 • Beløp

  1 498 054