Eøs-prosjekt

Restaurering av historiske Arnold Villa

Arnold Villa står på National Heritage Institute sin liste over truede kulturminnebygninger i Tsjekkia. I dette prosjektet skal bygget restaureres for å beholde sin historiske verdi og revitaliseres ved å tas i bruk til publikumsrettede aktiviteter. 

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 21. april 2023

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Arnold Villa ble ført opp av byggmesteren Josef Arnold i 1862, og senere fornyet i art deco stil. På tross av at bygget har bevart sin autentiske karakter og en rekke originale funksjoner, er Arnold Villa på National Heritage Institute sin liste over truede kulturminnebygninger. Dette er på grunn av betydelig forfall av bygget. Villa Arnold holder til i byen Brnos eldste kvartal, og er en av regionens mest besøkte attraksjon sammen med Villa Tugendhat, som hører til Brno bymuseum.

Målet med prosjektet er å bevare bygningen gjennom en omfattende restaurering og revitalisering. Bygget skal beholde sin arkitektoniske og historiske verdi, blant annet ved å beholde den opprinnelige planløsningen og volumdesign. Samtidig vil det tilrettelegges for at deler av bygningen kan brukes til publikumsrettede aktiviteter. På loftet vil det på sikt komme en permanent utstilling om Arnold Villas historie, og villaen som del av det eldste boligkvarteret i Brno. Andre rom i villaen vil tilrettelegges for sosiale og kulturelle aktiviteter for publikum.

I tillegg til partnerskap med Najonalmuseet i Norge, har prosjektet også flere tsjekkiske partnere. Disse er Brno bymuseum, Czech National Committee of ICOM, Brno House of Arts, Brno Architectural Manual project, Josef Arnold Cultural Center, Meeting Brno og The City of Prague Museum. Prosjektet inngår i et større samarbeid i det internasjonale prosjektet «Iconic houses network».

Norsk partnerskap

Nasjonalmuseet i Norge og Brno City Museum skal samarbeide om utvikling av  metodikk for restaurering av Villa Arnold, samt utvikling av publikumsrettede aktiviteter. Partnerne utveksler erfaringer og kunnskap, og har blant annet gjennomført en felles workshop og studietur.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Brno City Museum

 • Nettsted

  www.mzm.cz

 • Norsk partner

  Nasjonalmuseet

 • Partners nettsted

  www.nasjonalmuseet.no

 • Andre partnere

  Czech National Comitee of ICOM, The Brno House of Arts, (project Brno Architecture Manual), Josef Arnold Culture Centre, Meeting Brno og The City of Prague Museum

 • Beløp

  1 498 054