Eøs-prosjekt

Church of Our Lady in Grunta

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Roman Catholic Parish – Archdeanery Kutná Hora (CZ), Den norske kirke (NO), Church Nursery School of St. Jacob in Kutná Hora (CZ), Two-year Catholic High School and Nursery School (CZ), Museum and Local History Association “Včela Čáslavská” (CZ) og Municipality of Grunta (CZ).

Publisert: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Jomfru Marias himmelfartskirke (the Church of the Assumption of the Virgin Mary) i Grunta er et eksempel på nyromansk-jugendstil, og er en av de største bygningene av denne typen bevart i regionen. Kirken er særlig kjent for det store innvendige veggmaleriet. Det finnes ingenting tilsvarende på den tsjekkiske landsbygden.

Dette prosjektet har som hovedmål å restaurere kirken, og deretter gjøre kulturminnet bedre tilgjengelig og kjent for publikum. Restaurasjonsarbeidet går i hovedsak ut på å stabilisere fundament og reisverk, men det skal også legges nytt kobbertak på tårnene og eksteriørets murverk skal repareres. Dessuten skal ledninger, elektrisk utstyr og belysning skiftes ut og sikres.

Gjennom å invitere prosjektpartnere fra Church Nursery School of St. Jakub i Kutná Hora og den toårige katolske videregående skolen vil man utvikle pedagogiske programmer som tar sikte på å involvere barn og unge, slik at de får ta del i å lære om- og bevare kulturarven. På denne måten håper man at prosjektet vil bidra til en økt nasjonal og kulturell identitet. I samarbeid med Museumsforeningen «The Čáslavská Bee» produseres et informasjonshefte som vil øke bevisstheten om kulturminnet og dets fornyelse takket være støtte fra EØS-midlene.

Norsk partnerskap

Sammen med norsk partner planlegges åpningen av det restaurerte kirkebygget. I fellesskap vil man se på måter å tilgjengeliggjøre kirken og dets historie for et bredere publikum samtidig som man introduserer kirkens eventuelt nye funksjon i det moderne samfunnet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Roman Catholic Parish - Archdeanery Kutná Hora

 • Nettsted

  www.khfarnost.cz

 • Norsk partner

  Den norske kirke

 • Partners nettsted

  kirken.no

 • Andre partnere

  Church Nursery School of St. Jacob in Kutná Hora, Two-year Catholic High School, Nursery School Muzeum og Local History Association "Včela Čáslavská", Municipality of Grunta

 • Beløp

  1 499 301