Eøs-prosjekt

Kulturlåven – revitalisering av den kuriske bukten.

Den kursike bukten er kjent som et vakkert kulturlandskap, men den kulturelle betydningen av området har vært underkommunisert. Restaurering av en låve til et senter for kulturelle aktiviteter (Culture barn) skal gi økt fokus på lokale tradisjoner og  bærekraftlig stedsutvikling i området.

Publisert: 2. november 2022

Litauen, Curonian Spit Nasjonalpark Den Kursike bukten og Fiskelandsbyen Nida med sine berømte treflagg og piler Foto: Camerer, Eva

Om prosjektet

Den kuriske bukten er et unikt kulturlandskap som strekker seg langs 52 kilometer av den Litauiske kystlinjen. Området er en strandsjø som er skapt av både hav, vind og befolkningens innsats. Mot slutten av 1900-tallet ble sanddynene truet av erosjon, og har derfor blitt kontinuerlig forsterket av lokalbefolkningen. I 2000 ble området skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste, blant annet på grunn av det unike forholdet mellom natur og mennesker.

Selv om stedet er kjent for sin vakre natur, så har den kulturelle betydningen av området vært  underkommunisert. Formålet med prosjektet er derfor å øke kunnskap om lokal kultur og tradisjoner, og dermed bidra til økt lokal kompetanse og økonomisk utvikling. Prosjektet skal fremme involvering av lokalsamfunnet, og på den måten bidra til  stedsutvikling og verdiskapning. Et av målene er å gjøre området mer attraktivt for besøkende og turister.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i en låve i området. Denne skal bli istandsatt som en kulturlåve, «Culture Barn» som skal brukes til ulike kulturelle aktiviteter. Blant annet til bygging av tradisjonelle båter, produksjon av lokal mat og salg av lokalt håndverk. Den skal også brukes til ulike kurs og kompetansehevingstiltak. Prosjektet er lokalt forankret med flere samarbeidspartnere i regionen, og Academy of arts i Vilnius.

Norsk partnerskap

Biotope AS

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  LT04-3-KM-K01-049

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Kintai Arts

 • Utlysning

  Lokalt entreprenørskap

 • Norsk partner

  Biotope AS

 • Partners nettsted

  www.biotope.no

 • Beløp

  € 708 159