Eøs-prosjekt

Det Keramiske Museet i Boleslawiec

Boleslawiec er en by Sørvest i Polen, og er best kjent for sin særegne keramikk. Arkeologiske utgravinger viser at keramikkarbeid har vært en høyst utbredt aktivitet i området helt siden 1300-tallet.

Publisert: 26. januar 2022 | Endret: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

ViaCeram er et samarbeid mellom Boleslawiec kommune og Telemark museum (Porsgrunn), som begge har lange tradisjoner innenfor keramikk. Prosjektet omfatter en restaurering av Pückler slott i Boleslawiec, som skal huse et nytt museum for keramikk. I tillegg vil det foregå en kunnskapsutveksling- og opplæring innen museumsarbeid, som skal munne ut i en ny utstilling i Boleslawiec. Begge samarbeidspartnere vil bli medlemmer i Det Europeiske Samarbeidsnettverket European Route of Ceramics, noe som vil være svært nyttig for deres videre nettverksbygging i fagfeltet. Blant annet vil begge samarbeidspartnere som følge av det nye medlemsskapet bli oppfordret til å lage utstillinger i sine respektive hjembyer samt stille ut under den internasjonale Keramikkfestivalen i Faenza (Italia) i 2022.

Det keramiske museet i Boleslawiec har i dag sin virksomhet fordelt på to lokaler, som ikke er egnet for å ivareta verken objektene eller de besøkende på en tilfredsstillende måte. Nå skal det historiske Pückler slott bli restaurert og tilpasset for å kunne brukes som nye museumslokaler. Dette vil også føre til en bedre ressursbruk, med klimasmarte løsninger.

Norsk partner

Telemark museum vil i dette prosjektet dele med seg av sin kunnskap om museumsarbeid (samlingsforvaltning, drift, utstillingsplanlegging og publikumsutvikling). Begge parter forventer at de vil ha stort utbytte av samarbeidet også etter at prosjektet er avsluttet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Gmina Miejska Boleslawiec

 • Norsk partner

  Telemark museum (Porsgrunn)