Eøs-prosjekt

Restaurering av de historiske hagene rundt Koigi herregård

Estland har mer enn tusen slott og herregårder. Noen av dem stammer tilbake til 1200-tallet, mens de fleste ble bygget på 1700-tallet av baltisk-tyske adelige. Mange av herregårdene ble brent ned eller forlatt under den russiske revolusjonen, men flere hundre gjenstår, og er i dag omgjort til skoler, gallerier, hoteller eller restauranter. I finansieringsperiodene 2004-2009 og 2009-2014 har EØS-midlene støttet restaureringen av flere av de såkalte «manor schools», og de er nå knyttet sammen i et nettverk av herregårdsskoler.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 18. februar 2020

Hagen til Koigi Herregård Gjennom det estiske EØS-programmet «Manor Schools: preservation through use» samarbeidet Gamle Hvam Museum med Koigi kommune om verdiskaping og formidling knyttet til historiske hager. Foto: Koigi Manor, Mois.koigi.ee

Om prosjektet

Hvordan kan kulturarv brukes til lokal utvikling? I prosjektet «Koigi Manor» var svaret å finne utendørs. Sammen med Gamle Hvam Museum, restaurerte Koigi kommune de historiske hagene rundt Koigi herregård, med mål om å bygge opp en lokal merkevare knyttet til mat, planter og hage. Gjennom studieturer og seminarer delte de erfaringer om hvordan kultur og historie kan være bidra til økonomisk inntjening, blant annet gjennom plantesalg og merkevarebygging. Ved å formidle kunnskap om hageanleggene, planter gjennom plantesalg, nyttevekst- og matfestivaler, har prosjektet også bidratt til lokale arbeidsplasser, og økt kunnskap om ny bruk av historiske miljø.

Hagen Gamle Hvam Museum samarbeidet med Koigi kommune om verdiskaping og formidling knyttet til historiske hager
Foto: Ene Pedak
Hagen Gamle Hvam Museum samarbeidet med Koigi kommune om verdiskaping og formidling knyttet til historiske hager
Foto: Koigi Manor, mois.koigi.ee
Koigi Herregård Herregården ble restaurert i 2008-2009 og brukes nå ofte til arrangementer for turister og lokalbefolkningen
Foto: Koigi Manor, mois.koigi.ee
I gamle dager Koigi herregård ble ferdigstilt på 1750-tallet og har i flere hundre år vært brukt til undervisning
Foto: Koigi Manor, mois.koigi.ee
Hagen til Koigi Herregård Gjennom det estiske EØS-programmet «Manor Schools: preservation through use» samarbeidet Gamle Hvam Museum med Koigi kommune om verdiskaping og formidling knyttet til historiske hager.
Foto: Koigi Manor, Mois.koigi.ee
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  EE05-0006

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Koigi kommune

 • Nettsted

  www.moisakoolid.ee

 • Norsk partner

  Gamle Hvam Museum

 • Partners nettsted

  mia.no

 • Beløp

  € 56,684