Eøs-prosjekt

«Tammistu is again shining!»: restaurering og revitalisering av Tammistu herregård

Estland har mer enn tusen slott og herregårder. Noen av dem stammer tilbake til 1200-tallet, mens de fleste ble bygget på 1700-tallet av baltisk-tyske adelige. Mange av herregårdene ble brent ned eller forlatt under den russiske revolusjonen, men flere hundre gjenstår, og er i dag omgjort til skoler, gallerier, hoteller eller restauranter. I finansieringsperiodene 2004-2009 og 2009-2014 har EØS-midlene støttet restaureringen av flere av de såkalte «manor schools», og de er nå knyttet sammen i et nettverk av herregårdsskoler.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 8. juni 2020

Tammistu Herregård Herregården brukes i dag som et senter for barn med funksjonshemninger og deres familier Foto: Ivar Leidus

Om prosjektet

Tammistu herregård brukes i dag som et senter for barn med funksjonshemninger og deres familier og er drevet av den ideelle organisasjonen Eesti Agrenska Foundation. Prosjektet «Tammistu is again shining!», som var en del av det estiske herregårdsprogrammet, hadde som mål å gjøre herregårdens sidebygninger tilgjengelige for bruk på lik linje med hovedhuset, med hensyn til brukernes spesielle behov. I tillegg var det et ønske om å knytte senteret mer opp til lokalsamfunnet. Over 20 lokale bedrifter og organisasjoner var involvert i den tidlige fasen av planleggingen, og planen ble utviklet i samråd med lokale aktører. I tillegg ble det startet flere sosiale tradisjoner, som den årlige «play day», hvor barn og familier fra nærområdet inviteres til Tammistu herregård for lek og moro. Alt i alt bidro prosjektet til å forbedre omgivelsene for barn og deres familier, samtidig som man fant en god bruk for en historisk herregård.

Norsk partnerskap

Det norske fimaet ASVO Nøtterøy (nå VIA Færder) var partner i dette prosjektet og bidro til Tammistus utviklingsplan.

 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  EE05-0012

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Estonian Agrenska Foundation

 • Nettsted

  www.agrenska.ee

 • Norsk partner

  ASVO Nøtterøy (nå VIA Færder)

 • Partners nettsted

  viafærder.no

 • Beløp

  € 58,698