Eøs-prosjekt

Et kreativt samfunnshus i Kuliai

Kuliai er en region i Litauen hvor det er høy fraflytting og stort behov for utvikling av kulturelt entreprenørskap. Prosjektet skal istandsette Kuliai Church buildings som et kulturelt samfunnshus for å styrke lokalt kulturtilbud og kompetanse.

Publisert: 3. november 2022 | Endret: 10. februar 2023

EØS Midlene 2014 2021

Om prosjektet

Kuliai er en region i Litauen hvor det er høy fraflytting og stort behov for utvikling av kulturelt entreprenørskap. Prosjektet har som formål å etablere et kulturelt samfunnshus i Kuliai for å styrke lokalt kulturtilbud og kompetanse.

Kuliai Church buildings er en sentral sel av Kuliais kulturarv. I løpet av prosjektet skal Kirken restaurers slik at det kan tas i bruk til kulturelle aktiviteter. Selve restaureringen vil brukes som del i utvikling av kulturelt entreprenørskap i regionen. Bygget vil tas i bruk som tater og til dans og konserter. Fokus på lokal forankring, bruk av områdets historie og lokale ressurser, samt involvering av lokale unge artister er sentralt for prosjektet.

Gjennom prosjektet vil Kuliai community arbeide med å engasjere lokal administrasjon og opprette dialog med kulturelle organisasjoner i området. Det vi vøre et særlig fokus på unge og familier som opplever sosial ekskludering.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  LT04-3-KM-K01-017

 • Land

  Litauen

 • Utlysning

  Lokalt entreprenørskap

 • Norsk partner

  MB Classics - Opera Opus, Company B. Valiente

 • Beløp

  € 715 924