Eøs-prosjekt

Gwarek badehus i Katowice

Katowice er en industriby i Schlesien i Polen, og ligger ved elvene Kłodnica og Rawa. Etter store og rike mineralfunn på 1800-tallet, hovedsakelig av kull, opplevde byen en stor oppblomstring som følge av den industrielle utviklingen. Over tid etablerte byen seg som et viktig sentra for kulturliv og utdannelsestilbud. I dette prosjektet skal det tidligere Gwarek badehus rekonstrueres, og få ny funksjon som en integrert del av det regionale museet i Katowice.

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 6. oktober 2023

En stor beige og rustrød murbygning med stengte vinduer, beliggende på et tidligere industriområde.
Gwarek badehus Restaureringen av Gwarek badehus inngår som en del av et større prosjekt, som har som mål å revitalisere det tidligere kullgruveområdet i Katowice. Foto: Silesian Museum (Muzeum Śląskie)

Om prosjektet

Restaureringen av Gwarek badehus inngår som en del av et større prosjekt, som har som mål å revitalisere det tidligere kullgruveområdet i Katowice. I dag huser området Silesian Museum (Muzeum Śląskie). Planen er at badehuset skal fungere som et atelierlager for de største og tyngste utstillingsobjektene. Samtidig skal det tilrettelegges for omvisninger og rom for teknisk arbeid og konserveringsarbeid. Alle tilpasninger og endringer av bygget vil dokumenteres grundig underveis i prosessen. 

Norsk partnerskap

Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU) har spisskompetanse på kulturminner, og utfører oppdrag på vegne av både offentlige og private aktører. Gjennom EØS-midlene har NIKU tidligere vært involvert i flere prosjekter, blant annet i Polen, Romania og Bulgaria. I dette prosjektet bistår NIKU som erfaringsbaserte konsulenter innen kulturminneforvaltning. I lys av tidligere prosjekter om byutvikling og ny bruk av industriområder, vil NIKU bidra med kunnskapsutveksling og rådgivning. NIKU vil også delta i organisering og gjennomføring av kulturelle og pedagogiske arrangementer, samt bistå Muzeum Śląskie i deres rolle som aktiv samfunnsaktør i lokalområdet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  PL-CULTURE-0016

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Muzeum Śląskie i Katowice

 • Nettsted

  muzeumslaskie.pl

 • Norsk partner

  Norsk institutt for kulturminneforskning

 • Partners nettsted

  www.niku.no

 • Beløp

  €3 323 685,51