Eøs-prosjekt

“The capital of Dacia”: et levende museum for europeisk kulturarv

Dacia (på norsk: Dakia) var et oldtidsrike som lå nord for Donau, omtrent der Romania og Moldova ligger i dag. I århundrene rundt år 0 ble det bygget seks forsvarsverk for å beskytte riket fra romerne, og i 1999 ble alle disse seks skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Publisert: 29. juni 2020 | Endret: 4. september 2020

Hovedstaden i Dacia Ruinene etter det religiøse området i Sarmizegetusa Regia er vel bevart. I dette prosjektet skal også festningens ruiner, like ved, restaureres. Foto: Romania Insider

Om prosjektet

Sarmizegetusa Regia var hovedstaden i Dacia og det største av de seks forsvarsverkene ble bygget her. Ruinene i Sarmizegetusa Regia består av to deler: festningen, opprinnelig med tre meter tykke murvegger, og et hellig område med alter og templer. Disse to områdene var knyttet sammen av en brolagt vei. Kun et lite stykke av denne veien består, men denne delen er i svært god forfatning til å være over 2000 år gammel.

I dette prosjektet skal festningens vegger restaureres og deler av festningen skal omgjøres til et “levende museum”. Det skal settes opp et område som viser frem og promoterer tradisjonelt håndverk og folkeskikker fra regionen, og besøkende vil få mulighet til å delta i en rekke aktiviteter i museet, som f.eks. workshop i tradisjonelt dakisk jernarbeid.

Norsk partnerskap

Møre og Romsdal fylkeskommune skal delta som norsk partner i dette prosjektet og skal bidra med kunnskap og kompetanse i prosjekt om restaurering, verdiskaping og digital formidling av kulturarven.

Sjølv om slike EØS-prosjekt i utgangspunktet er meint for å bidra til sosial og økonomisk utjamning i Europa, har vi nok fagleg sett like mykje utbytte av samarbeidet sjølv.

Kristoffer Dahle, arkeolog, Møre og Romsdal fylkeskommune

Se murveggene som skal restaureres:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  Hunedoara Territorial Administrative Unit

 • Utlysning

  CALL03 - Restoration and revitalization of monuments

 • Norsk partner

  Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Partners nettsted

  mrfylke.no

 • Andre partnere

  Mihal Eminescu Trust

 • Beløp

  € 1,998,175