Eøs-prosjekt

Kama­riškės herre­gård – et senter for musikk og visuell kultur i Zarasai

Kamariskes herregård skal istandsettes som et senter for musikk og visuell kultur, og bidra til kompetansebygging og kreativ stedsutvikling i Zarasai regionen.

Publisert: 3. november 2022 | Endret: 3. februar 2023

EØS Midlene 2014 2021

Om prosjektet

Kamariškės herregård ligger i Zarasai regionen nordøst i Litauen. Målet med prosjektet er å bevare Kamariškės herregård og istandsette bygget slik at det kan tas i bruk som et senter for musikk og visuell kultur. I løpet av prosjektet skal det etableres et program for kulturelt entreprenørskap og internasjonalt samarbeid. Bygget skal også gjøres tilgengelig for artister innen musikk og visuell kunst.

Et viktig mål i prosjektet er å styrke lokal økonomi og sørge for tilgang til kunst og kultur i regionen. Både ved å støtte lokale artister og bidra til økt kompetanse innen kulturelt entreprenørskap. Prosjektet styrke også samarbeid mellom artister på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Norsk partnerskap

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) jobber blant annet med å fremme norsk, skapende tonekunst og ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser. Blant annet ved å gi norske komponister og musikere mulighet til å arbeide internasjonalt.

Gjennom prosjektet får tre norske eksperter innen kulturfeltet få midler reise til Kamariškės for å holde seminarer innen temaer som kreativt entreprenørskap, patenter og opphavsrettigheter, markedsføring og liknende. Midlene er søkbare gjennom utlysninger fra NOPA.

I tillegg vil Litauiske ungdommer som deltar på seminarene få mulighet til å komme på studiebesøk til Norge under festivalene Oslo World og Folkelarm.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  LT04-3-KM-K01-040

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Innovators’ Valley

 • Utlysning

  Lokalt entreprenørskap

 • Norsk partner

  Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)

 • Partners nettsted

  nopa.no

 • Beløp

  € 601 383