Eøs-prosjekt

Krenovka gård – et senter for dans og moderne kunst i Praha

I bydelen Žižkov I Praha blir det etablert et nytt samfunnshus og senter for moderne kunst med vekt på dans. Gårdsbygningen Krenovka vil revitaliseres som et aktivt og kreativt samlingspunkt for både kunstnere og besøkende.

Publisert: 21. april 2023 | Endret: 14. august 2023

En rektangulær bygning med hvit grunnmur og brun trefasade, med mange små vinduer, sti foran og trær og planter i forgrunnen.
Krenovka gård i bydelen Žižkov i Praha Et nytt samfunnshus og kultursenter med vekt på moderne dans, med øvingslokaler og dansestudioer. Foto: Tanec Praha

Om prosjektet

Gården Krenovka var opprinnelig en del av bygningsmassen til det tsjekkiske jernebanesystemet, og skal I løpet av prosjektet revitaliseres og reetableres som et samfunnshus og senter for moderne kunst. Senteret vil romme flere nye lokaler tilrettelagt for kunstneriske aktiviteter med hovedvekt på dans, og etablere et aktivt og levende samfunnshus hvor ulike befolkningsgrupper og alder kan møtes.  

Selve prosjektet innebærer flere sammenfallende oppgaver, som ferdigstillelse og innredning av resepsjonsområde og møterommene ArtHub, samt skape fasiliteter tilrettelagt for Studio Krenovka og Tanec Praha/Dance Prague gjennom etablering av dansesaler komplett med utstyr, innredning og teknologi. Ved å opprette egnede lokaler styrkes aktivitetsnivået til Tanec Praha/Dance Prague, og tilrettelegger for økt lokal deltakelse og formidlingsvirksomhet.  

Målet med å etablere Krenovka kultursenter er å skape et inkluderende, kreativt og tilgjengelig samlingspunkt for bade kunstenre, besøkende og lokalsamfunnet.

Norsk partnerskap

Dansens hus i Oslo er Norges nasjonale scene for samtidsdans. I dette prosjektet vil de dele kunnskapsbaserte erfaringer rundt drift og formidling av Dansens hus som kulturinstitusjon på høyeste profesjonelle nivå.   

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  SUDOP Real

 • Nettsted

  www.sudopreal.cz

 • Norsk partner

  Dansens hus

 • Partners nettsted

  www.dansenshus.com

 • Andre partnere

  Dance Prague/ Tanec Praha

 • Beløp

  €249 999