Eøs-prosjekt

Kultur og natur i Transylvania: promotering av en multikulturell region

Den sørvestlige delen av fylket Sălaj, som er en del av Transylvania, er en «hotspot» for både kultur og biologisk mangfold. De 32 landsbyene i området består av mange ulike folkegrupper (rumenere, ungarere, slovakere, romá) og religioner, og nesten alle landsbyene har en eller flere bygninger som regnes som et kulturminne. Området er også rikt i biologisk mangfold på grunn av den tradisjonelle landskapsforvaltningen som fortsatt brukes.

Publisert: 17. mars 2020

Blomster på en veranda i Iaz Landsbyene i denne regionen har en rik kultur- og naturarv Foto: Maria Patricia Birtocean

Om prosjektet

Dette området har et unikt sosialt-økologisk system som nesten ikke finnes andre steder i Europa. Samtidig er området et av de fattigste i Transylvania og er ikke inkludert i eksisterende turistruter.

Hensikten med dette prosjektet var å kartlegge og promotere de store kulturelle og naturlige verdiene som finnes i dette området for å tiltrekke seg lokale og tilreisende besøkende. Prosjektet hadde syv mål:
1. Identifisere kultur- og naturarven i regionen
2. Bygge opp en database for å registrere og samle denne arven
3. Studere samspillet mellom menneskene og naturen, spesielt med tanke på de tradisjonelle metodene for landskapsforvaltning
4. Studere de 32 ulike landsbyene og deres spesifikk kultur- og naturarv
5. Promotere områdets rike kulturarv på lokalt, nasjonalt og internasjonal nivå, f.eks. ved å bygge opp turistruter og produsere brosjyrer
6. Styrke interkulturell kommunikasjon i regionen ved å promotere de positive aspektene ved kommunikasjon mellom de etniske gruppene i området
7. Generelt øke bevisstheten rundt verdiene som finnes i denne regionen

Gjennom helhetlig forskning på biologisk mangfold, etnografi, sosialantropologi, arkeologi, kunsthistorie og markedsføring ble det opprettet databaser for regionens materielle og immaterielle kulturarv, samt naturarven. I tillegg ble det utarbeidet forslag til fire vernede områder og en strategisk plan for forvaltningen av kultur- og naturarven som helhet.

Norsk partnerskap

Universitetsmuseet i Bergen og Nordic Anthropological Film Association (NAFA) deltok som norske partnere, og var aktivt involvert gjennom hele prosjektperioden. De bidro spesielt med ekspertise i det som kalles «visuell antropologi» og holdt bl.a en workshop i Romania om dette feltet og hvordan det knyttes til kulturarv.

Kirke i Lazuri Dette prosjektet opprettet en database for kultur- og naturarven i regionen
Foto: Maria Patricia Birtocean
Tradisjonell vest fra Lazuri Dette prosjektet opprettet en database for kultur- og naturarven i regionen
Foto: Maria Patricia Birtocean
Tradisjonelle drakter fra Fagetu Dette prosjektet opprettet en database for kultur- og naturarven i regionen
Foto: Cultureandnature.adatbank.ro
Bilder fra Iaz Dette prosjektet opprettet en database for kultur- og naturarven i regionen
Foto: Maria Patricia Birtocean
Hus i Iaz Dette prosjektet opprettet en database for kultur- og naturarven i regionen
Foto: Maria Patricia Birtocean
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  RO12-0025

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  Hungarian University Federation from Cluj-Napoca

 • Nettsted

  cultureandnature.ro

 • Norsk partner

  Universitetsmuseet i Bergen; Nordic Anthropologic Film Association (NAFA)

 • Partners nettsted

  www.universitetsmuseet.no

 • Beløp

  € 41,540