Eøs-prosjekt

Restaurering av oransjeriet og det kongelige teater i Łazienki Park

Łazienki Park er Warszawas største park, med over 76 hektar midt i byens sentrum. Parken ble opprinnelig anlagt på 1600-tallet, men ble på slutten av 1700-tallet omgjort til et enormt kompleks av klassisistiske severdigheter, som palass, villaer og monumenter.

Publisert: 8. juni 2020 | Endret: 9. juni 2020

Det Gamle Oransjeriet Oransjeriet er rikt dekorert innvendig, og interiøret har i stor grad blitt bevart fra 1700-tallet. Foto: Royal Łazienki Museum

Om prosjektet

Blant parkens mange bemerkelsesverdige bygninger finner man for eksempel det berømte Łazienki-palasset, «Teateret på øyen», Frédéric Chopin-monumentet, de to oransjeriene (det gamle og det nye) og Det egyptiske tempel. Siden 1918 har det vært en offentlig park.

Målet med dette prosjektet var å restaurere parkens gamle oransjeri, som også huser det kongelige teater og en betydelig skulptursamling.

Oransjeriet ble oppført mellom 1785 og 1788 etter tegningene av den kongelige arkitekt, Domenico Merlini, for å beskytte parkens eksotiske trær gjennom vinteren. Oransjeriet er formet som en hestesko; i østfløyen finner man et av Europas få bevarte, autentiske 1700-talls hoffteater, og i vestfløyen en rik samling skulpturer.

Prosjektet inkluderte restaurering av bl.a. oransjeriets vegger, tak og loft, og installering av moderne brannslukkingssystem. Det ble også opprettet en ny utstilling av Kong Stanisław Augusts skulptursamling, i tråd med kongens egen idé fra 1700-tallet om å skape det første offentlige, moderne museum i Łazienki Park.

Den nye utstillingen førte også til en utvidelse av museets utdanningstilbud. Kong Stanisław August var en forkjemper for opplysningstidens reformer og anerkjente kunst og kultur som viktige elementer i et moderne menneskes utdannelse. Basert på dette, opprettet prosjektet også «Sphere of Muses and Thoughts of Stanisław August», et område i museet dedikert til moderne utdanning og kreativ utfoldelse, hvor det tilbys bl.a. filmvisninger, skulpturundervisning og workshops.

Norsk partnerskap

Fredrikshald teater, ved Østfoldmuseene, deltok som norsk partner i dette prosjektet og bidro til kunnskaps- og erfaringsutveksling om bl.a. bevaring av et historisk teater, om formidling, om universell utforming i et historisk bygg. Partnerne utarbeidet sammen en workshop om undervisningsmetoder rundt drama og teater.

Det kongelige teater Det kongelige teater ligger i oransjeriets østfløy og er et av Europas best bevarte hoffteater fra 1700-tallet
Foto: Adrian Grycuk - Own Work, CC BY SA 3.0 Pl
Skulpturutstilling Museet har en enorm samling statuer. Flere hundre av dem stammer fra kongens egen samling fra 1700-tallet.
Foto: Royal Łazienki Museum
Det Gamle Oransjeriet Det gamle oransjeriet ble bygget mellom 1755 og 1758 for å beskytte parkens eksotiske trær gjennom vinteren.
Foto: Adrian Grycuk – Eget Verk, CC BY SA 3.0
Det Gamle Oransjeriet Oransjeriet er rikt dekorert innvendig, og interiøret har i stor grad blitt bevart fra 1700-tallet.
Foto: Royal Łazienki Museum
Det kongelige teater Det kongelige teater ligger i oransjeriets østfløy og er et av Europas best bevarte hoffteater fra 1700-tallet
Foto: Royal Łazienki Museum
Det Kongelige Teater Interiøret i teateret er godt bevart til å være flere hundre år gammelt
Foto: Royal Łazienki Museum
Det Kongelige Teater
Foto: Den kongelige nederlandske ambassaden i Warszawa
Restaurering Taket i Oransjeriet ble restaurert i dette prosjektet
Foto: Royal Łazienki Museum
Skulpturutstilling før og etter restaurering I dette prosjektet ble interiøret, inkludert vegger og tak restaurert
Foto: Royal Łazienki Museum
Skulpturutstilling etter restaurering I dette prosjektet ble interiøret, inkludert vegger og tak restaurert
Foto: Royal Łazienki Museum
Skulpturutstilling før restaurering I dette prosjektet ble interiøret, inkludert vegger og tak restaurert
Foto: Royal Łazienki Museum
Frédéric Chopin Statuen ble reist i 1926 til ære for komponisten Frédéric Chopin. Hver søndag holdes det gratis pianokonserter foran monumentet.
Foto: Royal Łazienki Museum
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  PL08-0018

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Royal Łazienki Museum i Warszawa

 • Nettsted

  www.lazienki-krolewskie.pl

 • Norsk partner

  Fredrikshald teater, ved Østfoldmuseene

 • Partners nettsted

  ostfoldmuseene.no

 • Beløp

  € 3,077,937