Eøs-prosjekt

Restaurering av Liubavas herregårds drivhus og tjenerhus

Liubavas herregård er en av de eldste i Litauen, med kilder helt fra 1400-tallet. Herregården var tidligere eid av kongefamilien og etterhvert andre prominente litauiske familier, men ble på 2000-tallet omgjort til museum. Flere av bygningene i herregårdskomplekset hadde stort behov for restaurering, og i 2011 ble vannmøllen restaurert med støtte fra EØS-midlene. I dette prosjektet ble herregårdens drivhus og tjenerhus restaurert.

Publisert: 2. mars 2020

Liubavas tjenerhus og drivhus Tjenerhuset og drivhuset under/etter restaureringen, 2016 Foto: Gintaras Karosas, CC BY SA, Wikimedia Commons

Om prosjektet

I dette prosjektet ble herregårdens drivhus og tjenershus restaurert til sin opprinnelige prakt fra 1700-tallet. Målet var å beholde så mye som mulig av det autentiske ved bygningene og å bevare det karakteristiske ved byggemetodene og arkitekturen fra denne perioden. Inne i bygningene ble det satt opp utstillinger av herregårdens historie, arkeologiske funn og om arkitekten Rapolas Slizienis, som på et tidspunkt bodde på gården.

I tillegg til restaureringen ble det arrangert workshops for håndverkere og en akademisk konferanse.

Sammen med den restaurerte vannmøllen er Liubavas herregård nå omgjort til et yndet turistmål.

Norsk samarbeid

Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) var partner i dette prosjektet og bidro bl.a. med råd og veiledning i restaureringsprosessen og foredrag under opplæringen av håndverkere.

Liubavas tjenerhus Tjenerhuset på Liubavas herregård, før restaureringen
Foto: Anaiptol - Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Liubavas drivhus Drivhuset på Liubavas herregård, før restaureringen
Liubavas tjenerhus og drivhus Tjenerhuset og drivhuset under/etter restaureringen, 2016
Foto: Gintaras Karosas, CC BY SA, Wikimedia Commons
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  LT06-0006

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Public Institution 'Europos Parkas'

 • Nettsted

  liubavas.lt

 • Norsk partner

  Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)

 • Partners nettsted

  www.niku.no

 • Beløp

  € 541,219