Eøs-prosjekt

MaHoLa- et kreativt senter i Motešický herregård

I 1747 bygget Motešický-familien en herregård i landsbyen Ladce. Bygget har vært i bruk i over 250 år, men uten nødvendig vedlikehold. I dette prosjektet skal deler av herregården nå restaureres og tas i bruk som et kreativt kultursenter.

Publisert: 8. desember 2020 | Endret: 12. mai 2023

Motešický herregård Herregården har stått til forfall i flere tiår og har stort behov for restaurering. Foto: Turistika CZ

Om prosjektet

Ladce er en liten landsby nær grensen til Tsjekkia. I denne landsbyen ligger en herregård, bygget i 1747 av Motešický-familien. Bygget har vært i bruk i over 250 år, som både bolig, kloster og kostskole – men uten nødvendig vedlikehold. I dette prosjektet skal deler av herregården nå restaureres og tas i bruk som et kreativt kultursenter.

I dette prosjektet skal deler av herregården restaureres; ærmere bestemt vestfløyen med sine to tårn. Etter restaureringen skal ett rom i vestfløyen gjøres om til utsalgssted for lokale varer, og rommene i de to tårnene skal inneholde utstillinger om herregårdens historie, Motešickýfamiliens historie, og lokal jødisk historie. Det vil også være rom for midlertidige utstillinger fra lokale kunstnere.

Norsk partnerskap

Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt) er norsk partner i dette prosjektet. Høyskolen har lang erfaring med lokal involvering og aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen. Høyskolen har utviklet en metodikk og fremgangsmåte for lokal involvering og aktivitet på tvers av organisasjoner.

I løpet av prosjektet har høyskolen hatt to workshoper med prosjekteier. Tema for den første samlingen var metodikk for å samarbeider med de med partnere i lokalsamfunnet. Blant annet hvordan man skaper tillit, hvordan de skal man tilgang til andre og åpne opp for nye ideer, og hvordan man gir andre tilgang til bygget de restaurer. Målet er å unngå at prosjekteiere føler at de sitter på et bygg som de skal konservere, heller enn å ta det i bruk for organisasjoner og andre i lokalmiljøet. Den andre workshopen var også sammen med lokale organisasjoner. Her var målet å utforske konkrete muligheter for bruk av bygget når det er ferdig restaurert. I løpet av 2023 skal de tilbake til Slovakia for å sjekke hvordan arbeidet har gått og bidra med videre oppfølging.

Gjennom prosjektet har høyskolen fått videreutvikle sin metodikk, og erfart at den har overføringsverdi for andre prosjekter og i andre kontekster enn i Norge.

Link til YouTube video:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Silvia Da Col Heisar s.r.o.

 • Utlysning

  Open Call on the support of restoration and revitalization of cultural heritage

 • Norsk partner

  Høgskulen for Grøn Utvikling (HGuT)

 • Partners nettsted

  hgut.no

 • Andre partnere

  Obec Ladce (SK), Odborné učilište internátne v Ladcoch (SK)

 • Beløp

  € 555,608