Eøs-prosjekt

Et kreativt senter i Motešický herregård

I 1747 bygget Motešický-familien en herregård i landsbyen Ladce. Bygget har vært i bruk i over 250 år, men uten jevnlig nødvendig vedlikehold. I dette prosjektet skal deler av herregården nå restaureres og tas i bruk som et kreativt kultursenter.

Publisert: 8. desember 2020 | Endret: 6. oktober 2023

Innsiden av en gang i en forfallen herregård, med rosa og beige vegger, murgulv og hvelvet tak. I dette prosjektet skal deler av herregården nå restaureres og tas i bruk som et kreativt kultursenter. Foto: Silvia da Col Heisar

Om prosjektet

Ladce er en liten landsby nær grensen til Tsjekkia. I denne landsbyen ligger en herregård, bygget i 1747 av Motešický-familien. Bygget har vært i bruk i over 250 år, som både bolig, kloster og kostskole, men uten nødvendig jevnlig vedlikehold. I dette prosjektet skal deler av herregården renoveres og revitaliseres for å tas i bruk som et kreativt kultursenter. 

Prosjektet går blant annet ut på å restaurere herregårdens vestfløy med sine to tårn. Etter restaureringen skal ett rom i vestfløyen gjøres om til utsalgssted for lokale varer, og rommene i de to tårnene skal inneholde utstillinger om herregårdens og Motešický-familiens historie, samt lokal jødisk historie. Det vil også være rom for midlertidige utstillinger fra lokale kunstnere. 

Norsk partnerskap

Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt) er norsk partner i dette prosjektet. Høyskolen har lang erfaring med lokal involvering og aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen. Høyskolen har utviklet en metodikk og fremgangsmåte for lokal involvering og aktivitet på tvers av organisasjoner. 

I løpet av prosjektet har høyskolen hatt to workshoper med prosjekteier. Tema for den første samlingen var metodikk for å samarbeide med partnere i lokalsamfunnet; om hvordan man skaper tillit, hvordan de kan åpne opp for nye ideer, og hvordan man gir andre tilgang til bygget de restaurerer. Målet er å unngå at prosjekteiere føler at de sitter på et bygg som de skal konservere, heller enn å ta det i bruk for organisasjoner og andre i lokalmiljøet.

Den andre workshopen var også sammen med lokale organisasjoner. Her var målet å utforske konkrete muligheter for bruk av bygget når det er ferdig restaurert. I løpet av 2023 skal de tilbake til Slovakia for å sjekke hvordan arbeidet har gått og bidra med videre oppfølging. Gjennom prosjektet har høyskolen fått videreutvikle sin metodikk, og erfart at den har overføringsverdi for andre prosjekter og i andre kontekster enn i Norge. 

 

 

 

Link til YouTube video:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Silvia Da Col Heisar s.r.o.

 • Utlysning

  Open Call on the support of restoration and revitalization of cultural heritage

 • Norsk partner

  Høgskulen for Grøn Utvikling

 • Partners nettsted

  hgut.no

 • Andre partnere

  Obec Ladce (SK), Odborné učilište internátne v Ladcoch (SK)

 • Beløp

  € 555,608