Eøs-prosjekt

Åpent museums-magasin i Banská Bystrica

Museum of Slovak National Uprising (SNP) er et museum i Banská Bystrica som forteller historien om den slovakiske motstandsbevegelsen, bl.a. opprøret i 1944, der slovakiske kommunister og sosialdemokrater forsøkte å styrte Jozef Tisos kollaboratørregjering. Opprøret ble slått ned av tyske styrker, men står igjen som en sentral hendelse i det slovakiske folkets motstand mot fascismen. Gjennom dette prosjektet skal museets omfattende samling av dokumenter og gjenstander tilgjengeliggjøres for publikum ved å opprette et åpent magasin.

Publisert: 18. september 2020 | Endret: 14. august 2023

En ny musuemsbygning i moderne stil, bestående av to byg gmed en glassbo i mellom.
Åpent magasin Gjennom prosjektet Åpent magasin vil Museum of Slovak National Uprising (SNP) kunne ivareta og formidle gjenstander og objekter som tidligere har vært utilgjengelige for publikum. Foto: SNP

Om prosjektet

SNP-museet samler, konserverer, forsker på, og tilgjengeliggjør dokumenter og objekter fra det slovakiske samfunnet mellom 1938 og 1945, med hovedfokus på dokumentasjon om motstandsbevegelsen og det antifascistiske opprøret i 1944. I tillegg dokumenterer museet rettssakene og rehabiliteringsprosessene etter krigen, samt moderne uttrykk for nynazisme, rasisme og intoleranse. Totalt har museet 16 776 dokumenter og gjenstander av stor betydning for Slovakias moderne historie. Flesteparten av disse er som regel ikke på utstilling, men ligger lagret i magasiner. Et problem for SNP-museet er at magasinene ikke lenger er godt nok egnet til å beskytte og ivareta de historiske dokumentene og objektene. 

Gjennom dette prosjektet skal det lages et såkalt “open depository” – et nytt, åpent magasin for museets over 16 000 gjenstander og objekter som ikke bare bevarer dem på best mulig måte, men som også tilgjengeliggjør hele samlingen for publikum. Prosjektet vil også involvere et åpent laboratorium, der besøkende kan se museets konservatorer i arbeid, og et studierom som kan brukes av studenter og forskere. Videre skal det utvikles et pedagogisk program rettet mot eldre skoleelever i Banská Bystrica. Dette vil fokusere på 1900-tallets historie, samt moderne ekstremisme, rasisme, intoleranse, menneskerettigheter og frihet.

Norsk partnerskap

Narviksenteret deltar som norsk partner i dette prosjektet. Sammen skal partnerne arrangere en tre-dagers konferanse om konseptet åpent magasin, og hvordan museer på best mulig måte kan ivareta sine objekter og gjenstander, og samtidig tilgjengeliggjøre dem. Resultatene av denne konferansen vil publiseres digitalt for videre kunnskapsutveksling for museumsbransjen.  

I løpet av prosjektet har Narviksentret laget en utstilling bestående av donerte gjenstander og objekter fra motstandskampen under 2. verdenskrig, i tråd med konseptet åpent magasin. Disse gjenstandene har ikke vært tilgjengelige for publikum siden ombyggingen av museet for 6 år siden. De er nå inkludert i den permanente utstillingen, som er spesielt tilpasset et eldre publikum, samt ungdommer.

Link til Narvikssenterets deltakelse i prosjektet:

Open Depository – project with Slovakian museum – Narviksenteret

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Museum of the Slovak National Uprising (SNP) i Banská Bystrica

 • Nettsted

  www.muzeumsnp.sk

 • Norsk partner

  Narviksenteret

 • Partners nettsted

  www.narviksenteret.no

 • Beløp

  € 999,357

Bilde tatt fra innsiden av et musuem, og viser gjenstander bak glassmontre og tekster på veggene.
Fra den nye permanente utstillingen i Narviksenteret III Prosjektet Åpent magasin har tilgjengeliggjort flere av museets gjenstander som tidligere lå i bortgjemte magasiner, for publikum.
Bilde fra en norsk utstilling om motstandskampen, med uniformer, gjenstander og informasjonstekster.
Utstilling i Narviksenteret om motstandskampen Narviksenteret er norsk partner i prosjektet.
Foto: The Narvik War and Peace Centre
Detaljebilde av museumsgjenstander som står i magasinet, nedstøvede flasker og begre.
Museumsgjenstander i åpent magasin Gjennom dette prosjektet skal det lages et nytt, åpent magasin for museets over 16 000 objekter.
Foto: Ivan Kocák