Eøs-prosjekt

Open Depository – lagring og utstilling av museumssamlinger

Museum of the Slovak National Uprising (SNP) er et museum i Banská Bystrica som forteller historien om den slovakiske motstandsbevegelsen, bl.a. opprøret i 1944, der slovakiske kommunister og sosialdemokrater forsøkte å styrte Jozef Tisos kollaboratørregjering. Opprøret ble slått ned av tyske styrker, men står igjen som en sentral hendelse i det slovakiske folkets motstand mot fascismen.

Publisert: 18. september 2020 | Endret: 12. mai 2023

Museum Of The Slovak National Uprising Museet for den slovakiske motstandsbevegelsen ligger i et bygg som symbolsk er delt i to deler, knyttet sammen av en bro. Foto: MindBlocker, Wikimedia Commons

Om prosjektet

SNP-museet samler, konserverer, forsker på, og tilgjengeliggjør dokumenter og objekter fra det slovakiske samfunnet mellom 1938 og 1945, med hovedfokus på dokumentasjon om motstandsbevegelsen og det antifascistiske opprøret i 1944. I tillegg dokumenterer museet rettssakene og rehabiliteringsprosessene etter krigen, samt moderne uttrykk for nynazisme, rasisme og intoleranse.

Totalt har museet 16 776 dokumenter og objekter av stor betydning for Slovakias moderne historie. Flesteparten av disse er som regel ikke på utstilling, men ligger på lager. Et problem for SNP-museet er at lagerfasilitetene ikke lenger holder mål når det kommer til beskyttelse av de historiske dokumentene og objektene.

Gjennom dette prosjektet skal det lages et såkalt «open depository» – et nytt, åpent lager for museets over 16 000 objekter som ikke bare bevarer dem på best mulig måte, men som også samtidig stiller ut hele samlingen for besøkende. Prosjektet vil også involvere et åpent laboratorium, der besøkende kan se museets konservatører i arbeid, og et studierom som kan brukes av besøkende studenter og forskere.

Det skal også inkluderes en utdanningskomponent i prosjektet, rettet mot eldre skoleelever i Banská Bystrica. Denne skal ha et fokus på 1900-tallets historie, samt moderne ekstremisme, rasisme, intoleranse, menneskerettigheter og frihet.

Norsk partnerskap

Narviksenteret deltar som norsk partner i dette prosjektet. Sammen skal partnerne arrangere en tre-dagers konferanse om konseptet «open depository» og hvordan man som museum best kan konservere objekter, men samtidig også gjøre dem tilgjengelige for offentligheten. Resultatene av denne konferansen vil publiseres digitalt. Det skal også gjøres en undersøkelsene av mulighetene for Narviksenteret å skape et «open depository» i sine lokaler.

Link til Narvikssenterets deltakelse i prosjektet:

Open Depository – project with Slovakian museum – Narviksenteret

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Museum of the Slovak National Uprising (SNP) i Banská Bystrica

 • Nettsted

  www.muzeumsnp.sk

 • Norsk partner

  Narviksenteret

 • Partners nettsted

  www.narviksenteret.no

 • Beløp

  € 999,357