Eøs-prosjekt

«Open Heritage»: Etniske minoriteters kulturarv på ASTRA museum

ASTRA Museum er en paraplyorganisasjon for fire etnologiske museer i Sibiu i Romania: «Franz Binder» Museum of Universal Etnography; Museum of Saxon Ethnography; Museum of Transylvanian Civilisation; og Museum of Traditional Folk Civilization, et av Europas største utendørsmuseer. Det opprinnelige ASTRA-museet, om sivilisasjonens historie i Romania, ble åpnet allerede i 1905 og har gradvis blitt utvidet, med museet for saksisk etnografi som siste tilskudd i 1998.

Publisert: 26. mars 2020 | Endret: 14. april 2020

Tradisjonell gård fra Hunedoara-regionen Gården er gjenoppbygd og står utstilt på Astra-museet Foto: Muzeul Astra Sibiu

Om prosjektet

Dette prosjektet hadde som overordnet mål å gjøre kulturarven til etniske minoriteter, som er en betydelig del av museet, mer tilgjengelig for et større publikum. Dette ble gjort bl.a. ved å:

 • Oppføre et nytt publikumsbygg, «the Multicultural Museum Pavilion», som fungerer både som inngangen til utendørsmuseet og som hovedkvarteret for Museum of Transylvanian Civilization, med lagerrom, rom for midlertidige og permanente utstillinger, kontorer og museumsbutikk.
 • Rekonstruksjon, restaurering og bevaring av 15 bygninger/monumenter i utendørsmuseet som representerer etniske minoriteters kulturarv
 • Bevaring av over 2000 objekter fra Museum of Transylvanian Civilization
 • Utvikling av en «multikulturell fortelling» inne på museet: en oppmerket løype gjennom utendørsmuseet som gir de besøkende bedre innblikk i og kunnskap om Romanias multikulturelle og multietniske historie
 • Utvikling av en permanent og to midlertidige utstillinger om materiell og immateriell kulturarv

Som et resultat av dette prosjektet ble 38 stillinger opprettet i ASTRA-museet, og antall besøkende økte med 20% i det første året etter at de nye bygningene og utstillingene åpnet.

Norsk partnerskap

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) deltok som norsk partner i dette prosjektet og var aktivt involverte. De bidro bl.a. til utviklingen av et innsamlings- og utstillingsprosjekt om arbeidsinnvandring. Deler av denne utstillingen turnerte i Norge med Fylkesbibliotekets bokbuss høsten 2017 og ble deretter flyttet til Sibiu der den ble utvidet med et stort lokalt materiale om endring, migrasjon og tilhørighet. Samarbeidet resulterte også i en publikasjon, som kan blas i under, og i en nettutstilling, som kan sees her.

Bla gjennom boken som ble publisert i forbindelse med prosjektet:

Bla gjennom bilder fra ASTRA-museet:

Friluftsmuseet i vinterdrakt
Foto: Sibiu-Tourism.ro
Friluftsmuseet
Foto: Sibiu-Tourism.ro
Tradisjonell gård fra Hunedoara-regionen Gården er gjenoppbygd og står utstilt på Astra-museet
Foto: Muzeul Astra Sibiu
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  RO12-0001

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  ASTRA National Museum Complex

 • Nettsted

  www.patrimoniudeschis.ro

 • Norsk partner

  Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

 • Partners nettsted

  mist.no

 • Beløp

  € 2,402,154