Eøs-prosjekt

«HoME – Heritage of My Environment»: Styrking av lokal kulturminneforvaltning

Bevaring og forvaltning av kulturminner er en oppgave som lett kan komme i konflikt med andre utviklingsoppgaver i kommunen. En grunn kan være at en ikke har god nok oversikt over kulturminneverdiene og hva som er verdt å ta vare på. En kulturminneplan gir oversikt over kulturminneverdier i kommunen, og er et viktig redskap i lokal kulturminneforvaltning.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 9. juni 2020

HoMe Representanter fra kommuner og kulturminneforvaltning i Norge og Polen på studietur i Podkarpackie-regionen i Polen Foto: Ellen Mauritzen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Målet med prosjektet HoME: Heritage of My Environment var å styrke lokal kulturminneforvaltning ved å forbedre veiledere og rådgivningsmateriell for kommunenes arbeid med kulturminneplaner. Samarbeidet resulterte i publikasjonen Heritage of My Environment (HoME), som kan brukes som inspirasjon og redskap i lokal kulturminneforvaltning.

Norsk partnerskap

Riksantikvaren deltok som norsk partner i dette prosjektet, men involverte norske kommuner og fylkeskommuner i prosjektet. Fra norsk side deltok Sogn og Fjordane og Hordaland Fylkeskommune, samt kommunene Eid, Vågsøy, Fjell, Sund og Øygarden.

I Norge har det vært et mål at 90% av alle kommuner skal ha en kulturminneplan innen 2020. Dette arbeidet har gitt norske kommuner og Riksantikvaren kompetanse som kunne deles med partnere i Polen.

I prosjektet ble det sikret faglig utveksling på tvers av nasjoner, og mellom flere forvaltningsnivå. Riksantikvaren og National Heritage Board sammenlignet og diskuterte fremgangsmåter og veiledningsmateriell som ble laget for kommunene. Gjennom dialog og møter med de deltakende kommunene fra Norge fikk Riksantikvaren nyttig tilbakemelding på kommunenes utfordringer i registrerings- og planarbeid, og hvordan Riksantikvarens veiledningsmateriell kan utvikles. Gjennom to studieturer, i Norge og Polen, kunne norske og polske kommuner diskutere felles utfordringer og se gode eksempler på hvordan kommuner tar vare på og utvikler aktivitet rundt sine kulturminner.

Programmet for studieturen i Norge gikk over fire dager. Gruppen fikk blant annet høre om frivilliges innsats i registreringsarbeid i Telavåg, verdiskaping på Kråkenes Fyr, ny bruk av nedlagt industri i Knarrevik og Vågsøy, og bevaring av kulturmiljøet i Eidsgata i Nordfjordeid.

I oktober 2014 reiste en norsk delegasjon på 15 personer på gjenbesøk til de polske kommunene for å lære av hvordan de forvalter sine kulturminner. Turen gikk til Podkarpackie-regionen, sørøst i Polen.

Last ned inspirasjonsboken Heritage of My Environment

Bla i bilder fra studieturene

HoMe Representanter fra kommuner og kulturminneforvaltning i Norge og Polen på studietur i Podkarpackie-regionen i Polen
Foto: Ellen Mauritzen, Riksantikvaren
HoME Representanter fra kommuner og kulturminneforvaltning i Norge og Polen på studietur på Vestlandet
Foto: Ellen Mauritzen, Riksantikvaren
HoME Representanter fra kommuner og kulturminneforvaltning i Norge og Polen på studietur på Vestlandet
Foto: Ellen Mauritzen, Riksantikvaren
HoME Representanter fra kommuner og kulturminneforvaltning i Norge og Polen på studietur på Vestlandet
Foto: Ellen Mauritzen, Riksantikvaren
HoME Representanter fra kommuner og kulturminneforvaltning i Norge og Polen på studietur i Podkarpackie-regionen i Polen
Foto: Ellen Mauritzen, Riksantikvaren
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  National Heritage Institute Polen

 • Nettsted

  dom.nid.pl

 • Norsk partner

  Riksantikvaren

 • Partners nettsted

  www.riksantikvaren.no

 • Andre partnere

  Sogn og Fjordane FK, Hordaland FK, Eid, Vågsøy, Fjell, Sund og Øygarden kommune