Eøs-prosjekt

POLIN: Jødisk kulturarv i Warszawa

POLIN Museum of the History of Polish Jews ligger der den jødiske gettoen i Warszawa lå fra 1940 til 1943. Det hebraiske ordet «Polin» kan forstås som både «Polen» og «bli/hvil her» og er knyttet til en legende som forteller om da de første jødene kom til landet for 1000 år siden. Museet forteller om disse 1000 årene med jødisk historie i Polen.

Publisert: 28. mai 2020 | Endret: 9. juni 2020

POLIN Museum of the History of Polish Jews Museet ble åpnet i 2013 i hjertet av det historiske jødiske området av Warszawa, og der den jødiske gettoen ble opprettet under andre verdenskrig. Foto: Wojciech Krynski

Om prosjektet

Museet er et samarbeid mellom Jewish Historical Institute, det polske kulturdepartementet og Warszawa by og åpnet offisielt 19. april 2013, på dagen 70 år etter opprøret i Warszawagettoen. Museets mål er «å bevare fortiden og forme fremtiden» [fritt oversatt] og forteller historien om den jødiske befolkningen i Polen og Europa og om den jødiske diasporaen.

Dette prosjektet hadde som mål å lage et undervisnings- og formidlingsopplegg om polske jøders historie, begrunnet i tanken om at eksponering for jødenes lange og dramatiske historie gir mer enn bare kunnskap om historiske fakta – det bidrar til økt respekt for mennesker med annen etnisk og religiøs bakgrunn og svekker fremmedfrykt.

I de 32 månedene prosjektet varte, ble det arrangert over 3000 aktiviteter med over 435 000 deltakere i både Polen og Norge. Spørreundersøkelser gjort i ettertid viser at 82% av 1251 studenter spurt svarte at de fikk mer og dypere innsikt i jødisk kulturarv gjennom aktivitetene de deltok i.

I 2017 vant prosjektet den gjeve prisen European Heritage Award som deles ut av Europa Nostra, EUs kulturarvsorganisasjon. Under kan du Europa Nostras film om prosjektet.

Norsk partnerskap

Hele fire norske aktører deltok som partnere i dette prosjektet: HL-senteret, Jødisk museum Oslo, det Europeiske Wergelandsenteret og Falstadsenteret. Samarbeidet besto av en rekke mindre prosjekter, alle med mål om å fremme kunnskap om jødisk kultur og historie og å bidra til å styrke interkulturell dialog og forståelse i Norge og Polen.

Delprosjektene var bl.a. en intervjustudie om jødisk historie, minoritetserfaringer og antisemittisme; en internasjonal konferanserekke om interkulturell forståelse; elevutveksling og studietur for lærere. Les mer om hvert av disse delprosjektene på HL-senterets nettsider.

Dette samarbeidet var svært vellykket og vil fortsette i den neste finansieringsperioden med nye aktiviteter.

«First Encounters» Museet viser polske jøders historie fra de siste 1000 årene
Foto: Darek Golik
Gwoździec Re!construction Darek Golik
Foto: Magda Starowieyska
Holocaust Museet viser polske jøders historie fra de siste 1000 årene
Foto: Darek Golik
Etterkrigsårene Museet viser polske jøders historie fra de siste 1000 årene
Foto: Magda Starowieyska
Etterkrigsårene Museet viser polske jøders historie fra de siste 1000 årene
Foto: Magda Starowieyska
POLIN Prosjektet innebar flere delprosjekter for å lære besøkende om polske, norske og europeiske jøders lange historie.
Foto: Magda Starowieyska
POLIN Prosjektet innebar flere delprosjekter for å lære besøkende om polske, norske og europeiske jøders lange historie.
Foto: Alicja Szulc
POLIN Prosjektet innebar flere delprosjekter for å lære besøkende om polske, norske og europeiske jøders lange historie.
Foto: Alicja Szulc
POLIN Prosjektet innebar flere delprosjekter for å lære besøkende om polske, norske og europeiske jøders lange historie.
Foto: Magda Starowieyska
POLIN Museum of the History of Polish Jews Museet ble åpnet i 2013 i hjertet av det historiske jødiske området av Warszawa, og der den jødiske gettoen ble opprettet under andre verdenskrig.
Foto: Wojciech Krynski
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  PL08-0021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Museum of the History of Polish Jews

 • Nettsted

  www.polin.pl

 • Norsk partner

  HL-senteret

 • Partners nettsted

  www.hlsenteret.no

 • Andre partnere

  Jødisk Museum Oslo, det Europeiske Wergelandsenteret, Falstadsenteret

 • Beløp

  € 3,316,569