Eøs-prosjekt

Pragiedruliai herregård – et senter for kreativitet

Pragiedruliai herregård var en gang hjemmet til poet, aktivist og jursi Čerkesas – og et kulturelt samlingssted for utveksling av tanker og ideer. Målet med prosjektet er å restaureres Pragiedruliai herregård for bruk som et kultursenter, og en drivkraft i lokalt entreprenørskap.

Publisert: 4. november 2022

EØS Midlene 2014 2021 Placeholder Prosjektbilde 3

Om prosjektet

Pragiedruliai herregård ligger i parken Skaistakalnis som er et unikt sted i byen Panevėžys. Bygget var en gang hjemmet til poet, aktivist og jurist Čerkesas, og var et kulturelt samlingssted for utveksling av tanker og ideer. Uten sin tidligere eier har herregården fått forfalle og er ikke lengre i bruk. Målet med prosjektet er å revitalisere Pragiedruliai herregård som det samlingsstedet det en gang var – i Čerkesas ånd. Målet er å gjøre herregården et attraktivt kultursenter for befolkningen, og en drivkraft i bærekraftig urban utvikling i regionen. Prosjektet skal promotere lokalt entreprenørskap og arbeide for etablering av arbeidsplasser innen kulturfeltet. Det vil også etableres en økologisk hage i den omliggende parken.

I løpet av prosjektet skal bygget istandsettes slik at det kan skal huse et nytt teater og en egen kunstnerleilighet. Det skal også etableres et multifunksjonelt rom som kan brukes til flere formål. Som kurs i kulturelt entreprenørskap. Målet er at Pragiedruliai herregård skal bidra til utvikling og aktiv involvering av lokalbefolkningen. Prosjektet vil ha spesielt fokus på barn og unge, og grupper som er utsatt for eksklusjon.

  • Finansieringsperiode

    2014-2021

  • Prosjektnummer

    LT04-3-KM-K01-0045

  • Land

    Litauen

  • Prosjekteier

    Panevėžys city municipality administration

  • Utlysning

    Lokalt entreprenørskap

  • Norsk partner

    Nabolagshager

  • Partners nettsted

    nabolagshager.no

  • Beløp

    € 815 863