Eøs-prosjekt

Fra idé til handling- kultur og utvikling i Pragiedruliai herregård

Pragiedruliai herregård var en gang hjemmet til poeten, aktivisten og juristen Čerkesas, og et kulturelt samlingssted for utveksling av tanker og ideer. Målet med prosjektet er å restaurere Pragiedruliai herregård for bruk som et kultursenter, og en drivkraft i lokalt entreprenørskap.

Publisert: 4. november 2022 | Endret: 14. august 2023

En rektangulær bygning i rustrød murstein, med et to-etasjers tårn på venstre side, beliggende i vinterlandskap med lett snødryss på bakken.
Pragiedruliai herregård Pragiedruliai herregård ligger i byen Panevėžys, og var hjemmet til poeten, aktivisten og juristen Čerkesas. Foto: Gediminas Kartanas

Om prosjektet

Pragiedruliai herregård ligger i parken Skaistakalnis som er et unikt sted i byen Panevėžys. Bygget var en gang hjemmet til poeten, aktivisten og juristen Čerkesas, og var et kulturelt samlingssted for utveksling av tanker og ideer. Uten sin tidligere eier har herregården fått forfalle og er ikke lengre i bruk. Målet med prosjektet er å revitalisere Pragiedruliai herregård som det samlingsstedet det en gang var – i  Čerkesas ånd. Målet er å gjøre herregården til en drivkraft i bærekraftig urban utvikling i regionen.  

I løpet av prosjektet skal bygget istandsettes forbruk som kultursenter. Det skal huse et nytt teater og en egen kunstnerleilighet. Det skal etableres et multifunksjonelt rom som kan brukes til flere formål, blant annet kurs i kulturelt entreprenørskap. Målet er at Pragiedruliai herregård skal bidra til utvikling og aktiv involvering av lokalbefolkningen. Prosjektet vil ha spesielt fokus på grupper som er utsatt for kulturell ekskludering, samt barn og unge.  

Norsk partnerskap

Nabolagshager er en ideell stiftelse som arbeider med sosial og bærekraftig urban utvikling. De jobber blant annet med innovasjon og sosialt entreprenørskap med fokus på klimasmarte og sirkulære løsninger. I prosjektet Pragiedruliai herregård skal Nabolagshager bidra med kulturelt entreprenørskap og kompetanse innen urban stedsutvikling. 

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  LT04-3-KM-K01-0045

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Panevėžys city municipality administration

 • Nettsted

  panevezys.lt

 • Utlysning

  Lokalt entreprenørskap

 • Norsk partner

  Nabolagshager

 • Partners nettsted

  nabolagshager.no

 • Andre partnere

  Panevėžys theater “Menas”, Panevėžys Art Gallery, local Aukštaičių-žemaičių community og Panevėžys musical theater

 • Beløp

  € 959 839,67

En herregårdsbygning i en etasje med et tårn med balkong. Omgitt av høye grønne trær og grønne plener.
Pragiedruliai herregård Renoveringsarbeidet er igang ved Pragiedruliai herregård.
Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film
En kunstutstilling i et avlangr, buet rom med bare murvegger og grått gulv.
Utstilling i Pragiedruliai herregård I et tilhørende nybygg blir det arrangert utstillinger og workshops.
Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film
En mann med fargerik maske og grønn fuskepelsvest, meg sort og grønn caps hvor det står "King", som vinker til kameraet. Andre publlikummere i bakgrunnen som sitter eller står på plenen.
Kulturelt arrangement, Pragiedruliai Det er igjen aktivitet og arrangementer i Pragiedruliai herregård.
Foto: Guro Sollie Hansebakken, Bry film