Eøs-prosjekt

Restaurering av Petipsy slott

Petipsy slott har røtter tilbake til 1200-tallet, og var et økonomisk og administrativt sentrum i regionen.  Det engang storslåtte monumentet skal nå renoveres og tilrettelegges for formidling ved blant annet virtuelle omvisninger.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 6. oktober 2023

Et forfallent slott, med delvis tak i ruinliknende tilstand.
Petipsy slott Petipsy slott har røtter tilbake til 1200-tallet, og var et økonomisk og administrativt sentrum i regionen. Det engang storslåtte monumentet skal nå renoveres. Foto: Via Levamente

Om prosjektet

Petipsy Chateau har røtter tilbake til 1200-tallet, og i løpet av sin storhetstid dominerte den gotiske festningen som et økonomisk og administrativt sentrum i regionen. Via Levamente kjøpte bygningen i 2012 da det engang så storslåtte monumentet stod til forfall, og prosjektet vil sørge for en totalrestaurering av kulturminnet og tilrettelegge for formidling ved blant annet virtuelle omvisninger.

Målet med prosjektet er å hindre ruinering av festningen ved en omfattende restaurering av bærende konstruksjoner, interiør og eksteriør. Det vil deretter tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet i og omkring festningen, samt digital formidling i form av virtuelle omvisninger. Formidlingsprosjektet vil vektlegge festningens historiske og kulturelle betydning som tsjekkisk kulturarv.

Revitaliseringen av slottet innebærer blant annet rekonstrueringer av den vestlige og sørlige fløyen, ferdigstillelse av den nordlige fløyen i gotisk stil og reparering av tak, gulv og bærekonstruksjoner. Prosjektet ivaretar og sikrer kulturminnets materielle kvaliteter, men legger også stor vekt på bygningenes bruk og tilgjengelighet som en del av revitaliseringen. Festningen skal utgjøre et sosialt og kulturelt samlingspunkt for både lokalsamfunnet og besøkende, fysisk så vel som digitalt, og brukes aktivt i formidlings- og utdanningsøyemed. I denne sammenheng skal det produseres en interaktiv utstilling – “Sam’s Empire” – om slavisk historie spesielt rettet mot barn og unge.

Norsk partnerskap 

I samarbeid med den norske prosjektpartneren Skraven Competence vil det bli produsert en omfattende foto- og videodokumentasjon av restaureringsarbeidet, som skal brukes i produksjonen av virtuelle omvisninger og i det digitale formidlingsprogrammet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Via Levamente

 • Nettsted

  www.vialevamente.cz

 • Norsk partner

  Skarven Kompetanse Arne Valen

 • Andre partnere

  The Light association

 • Beløp

  € 932 102