Eøs-prosjekt

Kesk 19 – restaurering av en gjemt skatt

Kesk 19 er et historisk bygg og en gjemt «skatt» i byen Valga. I dette prosjektet skal Kesk 19 renoveres slik at det kan åpnes for publikum. Renoveringen er del av et større mål om å revitalisere den historiske bykjernen i Valga.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 14. august 2023

Oversiktsbilde av en bykjerne med kirke, gamle bygninger, veier, trør og en nedslitt trebygning i midten.
Kesk 19, en gjemt skatt I 2020 ble det oppdaget et gammelt trehus i baltisk-tysk stil bak den slitte fasaden til bygget Kesk 19, antatt å være den eldste trebygningen i byen. Foto: Martin Siplane

Om prosjektet

Valga er den sørligste byen i Estland, på grensen til Latvia. Byen har en historisk bykjerne med bygninger som hovedsakelig er fra 1800-tallet. I forbindelse med en undersøkelse utført i 2020 i ett av byggene kalt Kesk 19, ble det oppdaget en gjemt skatt. Bak den slitte fasaden, lå det som antakelig er byens eldste trehus. Det viste seg at bygningen tidligere hadde blitt både rekonstruert og senere delvis revet. Huset var fra 1800-tallet og i typisk balitsk-tysk stil, som det finnes få igjen av sør i Estland.

Hovedmålet for prosjektet er å restaurere Kesk 19 slik at det kan tas i bruk av offentligheten. Bygget har stort behov for renovering, men er et viktig vitnemål om Valgas historie. Ved å gjøre bygget tilgjengelig for offentligheten, vil  bygget i seg selv komme til nytte, og husets fortelling som del av den lokale historien, vil leve videre. I første etasje skal det være en sosial møteplass for innbyggere og turister i form av restaurant. I andre etasje vil det bli møterom, utstillingslokale for verksteder og seminarer.

Videre er bygget et utgangspunkt for å skape verdi og liv i det gamle bysentret av Valga. Ved å renovere Kesk 19 og flere av de omliggende bygningene, er håpet at denne delen av byen skal bli et attraktivt sted å bo, og etablere næringer som cafeer og butikker. Byen Valga er også blant de utvalgte byene i et større EØS-prosjekt kalt «Revitalisering av historiske bysentre». Dette prosjektet omhandler bruk av historiske bykjerner som kilde til sosial og økonomisk utvikling.

Norsk partnerskap

Fredrikstad kommune er norsk partner i prosjektet. Både Fredrikstad og Valga er byer med historiske bykjerner, som står overfor flere av de samme problemstillingene. Gjennom prosjektet skal partnerne ha gjensidig kunnskapsutveksling om å hvordan man skaper aktivitet og publikumstilstrømning i historiske bykjerner.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Valga kommune

 • Nettsted

  www.valga.ee

 • Norsk partner

  Fredrikstad kommune

 • Partners nettsted

  www.fredrikstad.kommune.no

 • Beløp

  € 399 984

En kirke i bakgrunnen, i forgrunnen et gammelt, skjevt gult trehus med malte sponplater foran den ene langveggen.
Kesk 19 Kesk 19 er et historisk bygg og en gjemt "skatt" i byen Valga.
Foto: Martin Siplane
Oversiktsbilde av en bykjerne med kirke, gamle bygninger, veier, trør og en nedslitt trebygning i midten.
Kesk 19, en gjemt skatt I 2020 ble det oppdaget et gammelt trehus i baltisk-tysk stil bak den slitte fasaden til bygget Kesk 19, antatt å være den eldste trebygningen i byen.
Foto: Martin Siplane
Nærbilde av en to-etasjers bygning med gul maling som flasser av og med delvis intakte vinduer.
Kesk 19 Bak den slitte fasaden, lå det som antakelig er byens eldste trehus.
Foto: Martin Siplane