Eøs-prosjekt

Renovating the historical wooden building Kesk 19 in Valga

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Valga kommune (EE) og Fredrikstad kommune (NO).

Valga er den sørligste byen i Estland, på grensen til Latvia. Bykjernen er bygget på middelalder-veier, men de bevarte bygningene er fra 1700- og 1800-tallet. På 1900-tallet var dette et viktig knutepunkt for jernbanen, så de fleste offentlige bygg er fra denne tiden. Imidlertid finnes det mange leilighetskomplekser fra etterkrigstiden i den historiske bykjernen som ikke er inkorporert i bybildet på en hensiktsmessig måte.

Publisert: 6. mars 2022

Kesk 19 KulEE

Om prosjektet

Kesk 19 er kanskje det eldste trehuset i Valga. Det ligger ved siden av Valgas sentrale torg, i det eldste området av middelalderkvarteret. Det ble bygget som bolig på midten av 1700-tallet, og deretter omgjort til næringsbygg i 1850. Bygningen ble rekonstruert i sovjetperioden, og senere delvis revet under renovering av torget. Bygningen har stått tom i over 20 år, og er i sterkt behov av renovering.

Hovedmålet for prosjektet er å restaurere bygget og ta tilbake dets tidligere funksjon som næringsareal. I første etasje vil man skape sosial møteplass for innbyggere og turister, i form av restaurant. I andre etasje vil det bli møterom, utstillingslokale hvor verksteder og seminarer skal holdes.

Norsk partnerskap

Samarbeidet er givende for begge prosjektpartnere ettersom begge arbeider med å finne måter å levendegjøre de historiske bykjernene i henholdsvis Valga og Fredrikstad. Gjennom erfaringsutveksling og diskusjoner har begge parter mye å lære av hverandre.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Valga kommune

 • Norsk partner

  Fredrikstad kommune

 • Partners nettsted

  www.fredrikstad.kommune.no

 • Beløp

  399 984