Eøs-prosjekt

Restaurering av middelalderfestningen i Alma Vii

Alma Vii er en liten landsby midt i Romania, og er en av mange landsbyer i Transylvania som ble grunnlagt av sakserne på 1200-tallet. Kirken i landsbyen ble bygget på 1300-tallet, og ble først på 1500-tallet befestet med tårn og en mur for å beskytte byen mot det osmanske riket.

Publisert: 10. mars 2020 | Endret: 9. juni 2020

Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii Foto: Almavii.ro

Om prosjektet

Mihai Eminescu Trust (MET) har siden 2008 utført flere restaureringsprosjekter i landsbyen, og dette prosjektet, «Centre for the interpretation of traditional culture Alma Vii – Rehabilitation and functional conversion of the fortification», ble startet og utformet etter ønsker fra lokalbefolkningen.

Prosjektet hadde som hovedmål å restaurere den befestede kirken i Alma Vii. Kirken ble restaurert ved bruk av tradisjonelle materialer og teknikker og med håndverkere fra lokalbefolkningen. Dette ble gjort for å involvere innbyggerne i landsbyen og gi dem eierskap til prosjektet og kirken.

Etter at kirken var blitt restaurert begynte arbeidet med å integrere kirken i landsbylivet. Innbyggerne i Alma Vii ble fra starten av involvert i beslutningene om hva kirken skulle brukes til. Kirken brukes ikke lenger til religiøse formål, men er nå blitt et sentralt punkt i landsbyen, og innbyggerne samles der for store arrangementer og høytider, samt for å stille ut og selge tradisjonshåndverk og hjemmelagde produkter til turister.

Prosjektet hadde også som mål å promotere Alma Vii som en turistdestinasjon ved å vise frem landsbyens rike kulturarv. Det ble produsert flere filmer om Alma Vii og landsbyens historie, som kan sees under.

Norsk partnerskap

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) deltok som partner i dette prosjektet. NIKU bidro spesielt til forskning på middelalder-arkeologi i Alma Vii, og partnerskapet resulterte i to forskningsrapporter.

Se filmene fra dette prosjektet

Totalt ti filmer ble produsert i dette prosjektet, de kan du se under, der de starter etter hverandre.

Temaene for filmene er:
1. Restaureringens faser
2. Restaurering av murverk
3. Restaurering av treverk
4. Middelalderarkeologi
5. Kulturelt mangfold
6. Landsbyen Alma Vii
7. Sakserne i Transylvania
8. Befestede kirker
9. Centre for Interpretation of Traditional Culture i Alma Vii
10. Historiske tak

Bla i bilder av fortet i Alma Vii

Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Festningsarbeid Restaurering av festningen rundt kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Plantegning Oversiktstegning av kirken i Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Alma Vii Landsbyen Alma Vii
Foto: Almavii.ro
Befestet kirke Inne i gården
Foto: Almavii.ro
Befestet kirke Inne i gården
Foto: Almavii.ro
Kirken i Alma Vii Kirken sett på avstand
Foto: Almavii.ro
Alma vii Landsbyen Alma Vii
Foto: Almavii.ro
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  RO12-0013

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  Mihai Eminescu Trust Foundation

 • Nettsted

  www.almavii.ro

 • Norsk partner

  Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)

 • Partners nettsted

  www.niku.no

 • Beløp

  € 702,249