Eøs-prosjekt

Restaurering av middelalderslottet i Lidzbark Warmiński

Lidzbark slott, som ligger mellom elvene Łyna og Symsarna, ble bygget mellom 1350 og 1401 som residens og sete for biskopene i det Warmiske bispedømmet (norsk: Ermland). Som nevø av den daværende biskopen bodde også astronomen Nicolaus Copernicus i slottet mellom 1503 og 1510, og det var her han begynte sitt arbeid på teorien om den heliosentriske modellen. På 1800-tallet hadde bispesetet flyttet til Oliwa, og slottet ble en periode stående ubrukt før det mot slutten av århundret ble tatt i bruk som barnehjem og sykehus. Etter andre verdenskrig ble slottet for første gang restaurert, og siden 1963 har det vært en viktig del av Muzeum Warmia and Mazury in Olsztyn.

Publisert: 5. juni 2020

De Warmiske biskopers slott Ved siden av slottet ligger et palass som også ble brukt av bispedømmet. Foto: Dawid Galus Own Work, CC BY SA 3.0 Pl

Om prosjektet

Dette prosjektet var en fortsettelse av et tidligere prosjekt som også fikk EØS-finansiering. Begge prosjektene hadde som mål å restaurere de ulike delene av slottet og å gjøre slottet og den kulturarven det representerer mer tilgjengelig for publikum, både lokale og tilreisende.

I løpet av prosjektet ble innsiden og utsiden av slottet restaurert, bl.a. taket, slottstårnet, og veggene og hvelvingene i første etasje. I tillegg ble brannsikringssystemene, vann- og avløpssystemene og dreneringssystemene erstattet og oppgradert.

For å gjøre slottet mer tilgjengelig for publikum ble det laget en virtuell 3D-modell av slottet med virtuelle turistløyper i. Deler av slottet ble også omgjort til lokaler for utstillinger og kulturarrangementer, noe som vil gjøre slottet til et viktigere sted for lokalsamfunnet.

Norsk partnerskap

Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) deltok som norsk partner i dette prosjektet og bidro med kunnskap og kompetanse om restaurering og bevaring av historiske bygg. Det ble gjennomført flere studieturer i både Norge og Polen, og i løpet av prosjektet ble det arrangert en felles konferanse for utveksling av kunnskap og erfaringer.

Lidzbark slott Slottet ble bygget på 1300-tallet og har vært i nærmest kontinuerlig bruk siden.
Foto: Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn
De Warmiske biskopers slott Ved siden av slottet ligger et palass som også ble brukt av bispedømmet.
Foto: Dawid Galus Own Work, CC BY SA 3.0 Pl
Før restaurering Slottets tak var svært nedslitt og hadde behov for restaurering.
Foto: Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn
Slottstårnet Slottstårnet var også en del av prosjektet og fikk ny fasade
Foto: Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn
Refectory Den tidligere matsalen er nå omgjort til utstillingslokale
Foto: Dawid Galus - Own Work, CC BY SA 3.0 Pl
Galleri Galleriet over gårdsplassen
Foto: Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  PL08-0016

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn

 • Nettsted

  muzeum.olsztyn.pl

 • Norsk partner

  Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)

 • Partners nettsted

  www.niku.no

 • Beløp

  € 2,684,203