Eøs-prosjekt

Restaurering av Pavirvytė herregård

Pavirvytė herregård ble bygget ved bredden av Virvytė-elven på starten av 1800-tallet og er et typisk eksempel på arkitekturen i denne regionen i Litauen.

Publisert: 14. januar 2020 | Endret: 9. juni 2020

Pavirvyte Herregård etter restaureringen Foto: Lithuania.travel

Om herregården

Herregården ble brukt som bolig for poeter, forfattere og oversettere, mye på grunn av sitt store bibliotek, som ble besøkt av folk fra hele Litauen. Etter mange år uten bruk, var herregården svært forfallen når den ble kjøpt opp av Antanas Naujokas, som satte seg som mål å restaurere herregården og bringe liv tilbake til lokalsamfunnet rundt gården.

Om prosjektet

Prosjektet dreide seg om å restaurere Pavirvytė herregård med tradisjonelle metoder, og å samtidig lære norske og litauiske håndverkere opp i tradisjonshåndverk. Herregården ble restaurert med så mange autentiske detaljer som mulig, inkludert originalt trepanel på ytterveggene. I tillegg til et to-ukers langt kurs for håndverkerne fra de to landene, ble det også arrangert fire seminarer for eiere av kulturminner om bevaring og bruk av tre-bygninger. I fremtiden vil herregården være hjem til et leserom, en verksted for tradisjonshåndverk, utstillinger om herregården og diverse kulturelle aktiviteter.

Norsk partnerskap

Folkemusikksenteret i Buskerud, som tilhører Sigdal museum, deltok som norsk partner i dette prosjektet og bidro i opplæringen av håndverkerne.

Pavirvyte Herregård etter restaureringen
Foto: Lithuania.travel
Pavirvyte Herregård før restaureringen
Foto: EEA Grants For Cultural Heritage, Lithuania
Pavirvyte Herregård etter restaureringen
Foto: Lithuania.travel
Pavirvyte Herregård under restaureringen
Foto: Maceikiu Turizmo Ir Verslo
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  LT06-0017

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Public Institution Academy of Cultural Heritage

 • Nettsted

  paveldo-akademija.lt

 • Norsk partner

  Sigdal Museum: Folkemusikksenteret i Buskerud

 • Partners nettsted

  www.sigdalmuseum.no

 • Beløp

  € 479,781