Eøs-prosjekt

Restaurering og revitalisering av historiske gruvebygninger i Katowice

På 1700- og 1800-tallet gikk Katowice gjennom en dramatisk transformasjon; gjennom storstilt kullproduksjon gikk Katowice fra å være en mindre landsby til bli et industrielt sentrum i Polen. Nå går byen gjennom en ny transformasjon som skal gjøre den til et grønnere, renere og mer bærekraftig sted å leve og arbeide.

Publisert: 4. juni 2020 | Endret: 9. juni 2020

Silesian Museum Den gamle gruvesjakten er, sammen med bygningene som var tilknyttet gruvedriften, og gruven selv, en del av museet Foto: Silesian Museum

Om prosjektet

Den grønne transformasjonen som Katowice nå gjennomgår innebærer bl.a. å omgjøre de tidligere kullgruvene og de tilhørende bygningene til lokaler for kultur, næring og sosiale arrangementer. I sentrum for denne transformasjonen er Silesian Museum (Muzeum Śląskie), som er bygget i en tidligere kullgruve, 14 meter under bakken. Museet inkluderer et underjordisk lokale for arrangementer og forestillinger, samt utstillinger om regionens historie og om polsk kunst.

I dette prosjektet ble to av bygningene som hørte til gruven – badehuset og snekkerverkstedet – restaurert og omgjort til henholdsvis museumslaboratorium og -workshop, og lokale for utstillinger og arrangementer. I tillegg ble gammelt industrielt maskineri konservert og stilt ut i det tidligere snekkerverkstedet, og deler av museets samling ble digitalisert og gjort tilgjengelig på nett.

Museet har med dette fått flere lokaler til rådighet for kontorer, utstillinger og utdanningsformål. Prosjektet har også gjort museet og dets samlinger mer tilgjengelige for barn, blinde, og andre grupper som av ulike årsaker har opplevd begrenset tilgang til museet og museets innhold.

Norsk partnerskap

Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) deltok som norsk partner i dette prosjektet og bidro bl.a. med kunnskap og kompetanse om restaurering av post-industrielle bygninger og med ekspertise under workshops organisert av museet. NIKUs representanter presenterte bl.a. eksempler fra revitaliseringen av områdene langs Akerselva i Oslo. Det ble gjennomført to studieturer for representanter fra NIKU og Silesian Museum, én i Norge og én i Polen.

Historiske gruvebygninger De gamle bygningene som var tilknyttet gruvedriften har blitt restaurert og omgjort til lokaler for Silesian Museum
Foto: Silesian Museum
Historiske gruvebygninger De gamle bygningene som var tilknyttet gruvedriften har blitt restaurert og omgjort til lokaler for Silesian Museum
Foto: Silesian Museum
Under restaureringen De gamle bygningene som var tilknyttet gruvedriften har blitt restaurert og omgjort til lokaler for Silesian Museum
Foto: Silesian Museum
Silesian Museum Den gamle gruvesjakten er, sammen med bygningene som var tilknyttet gruvedriften, og gruven selv, en del av museet
Foto: Silesian Museum
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  PL08-0024

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  The Silesian Museum i Katowice

 • Nettsted

  muzeumslaskie.pl

 • Norsk partner

  Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)

 • Partners nettsted

  www.niku.no

 • Beløp

  € 2,498,030