Eøs-prosjekt

Restaurering og revitalisering av Pieskowa Skała slott

Pieskowa Skała slott ligger på en klippe over elven Prądnik, like nord for Kraków. Slottet ble bygget i første halvdel av 1300-tallet og er del av en kjede med 25 middelalderfestninger mellom Częstochowa og Kraków, ofte kalt Ørnerede-stien (Trail of the Eagle’s Nests).

Publisert: 29. mai 2020 | Endret: 9. juni 2020

Pieskowa Skala slott Slottet er en del av en rekke festningsverk som strekker seg fra Kraków til Częstochowa. Foto: Zamek Pieskowa Skala

Om prosjektet

Etter flere hundre år med ulike eiere ble slottet i 1903 kjøpt av Pieskowa Skała Society og etterhvert overført til den polske staten for restaurering.

Dette prosjektet var del av en lengre prosess for å restaurere Pieskowa Skała-slottet og gjøre det tilgjengelig for flere ulike målgrupper. Flere aktiviteter ble utført som del av dette prosjektet: slottets fasade og galleriet rundt gårdsplassen ble restaurert; det ble gjort en studie av dekoren på veggene i Erkeengelen St. Michaels kapell; deler av slottet ble tilpasset utdannings- og kulturformål, med blant annet innkjøp av utstyr nødvendig for et moderne klasserom; deler av slottsmuseets samling ble digitalisert og gjort tilgjengelig som et virtuelt museum; en interaktiv informasjonskiosk ble installert i slottets ytre gårdsrom; et flyttbart utstillingssystem ble installert i slottets indre gårdsrom.

Slottet brukes nå bl.a. til å arrangere møter og kulturelle aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre, og er bedre utstyrt til å promotere regionens rike kulturarv.

Norsk partnerskap

Norsk institutt for Luftforskning (NILU) deltok som norsk partner i dette prosjektet. NILU har lang erfaring med undersøkelser av luftkvalitet og kompetanse om hvordan man kan og bør beskytte kulturarv og bidro med ekspertise om bevaringsutfordringer og klimarisikoer i dette prosjektet. De holdt også en workshop om disse temaene for de involverte i dette prosjektet.

Pieskowa Skala slott Slottet er en del av en rekke festningsverk som strekker seg fra Kraków til Częstochowa.
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Galleriet Galleriet over det indre gårdsrommet ble restaurert i dette prosjektet
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Galleriet Galleriet over det indre gårdsrommet ble restaurert i dette prosjektet
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Pieskowa Skala slott Galleriet over det indre gårdsrommet ble restaurert i dette prosjektet
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Galleriet Galleriet over det indre gårdsrommet ble restaurert i dette prosjektet
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Fra arkivet Pieskowa Skala slott er første gang nevnt i dokumenter fra 1315, den gang som "castrum Peskenstein"
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Fra arkivet Pieskowa Skala slott er første gang nevnt i dokumenter fra 1315, den gang som "castrum Peskenstein"
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Fra arkivet Pieskowa Skala slott er første gang nevnt i dokumenter fra 1315, den gang som "castrum Peskenstein"
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Pieskowa Skala slott Slottet ligger på en klippe over elven Prądnik
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Pieskowa Skala slott Slottet er en del av en rekke festningsverk som strekker seg fra Kraków til Częstochowa.
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Pieskowa Skala slott Slottet er en del av en rekke festningsverk som strekker seg fra Kraków til Częstochowa.
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Pieskowa Skala slott Slottet er en del av en rekke festningsverk som strekker seg fra Kraków til Częstochowa.
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Pieskowa Skala slott Slottet er en del av en rekke festningsverk som strekker seg fra Kraków til Częstochowa.
Foto: Zamek Pieskowa Skala
Pieskowa Skala slott Slottet er en del av en rekke festningsverk som strekker seg fra Kraków til Częstochowa.
Foto: Zamek Pieskowa Skala
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  PL08-0007

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Wawel Royal Castle - State Art Collection

 • Nettsted

  pieskowaskala.eu

 • Norsk partner

  Norsk Institutt for Luftforskning

 • Partners nettsted

  www.nilu.no

 • Beløp

  € 1,850,393