Eøs-prosjekt

Secrets in the Attic

I dette prosjektet vil “hemmeligheter på loftet” være utgangspunkt for å bevare og formidle en mindre kjent del av jødisk kulturarv. Ved å organisere aktiviteter i samarbeid med det jødiske samfunnet og studenter ved Palacký University i Olomouc ønsker man å revitalisere lokal jødisk kultur med barn og unge som hovedmålgruppe. I samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Norge skal prosjektet resultere i to utstillinger og et formidlingsprogram.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 6. oktober 2023

En oppslått bok med bilder av gamle religiøse skrifter og tegninger.
Secrets in the Attic Museumssamlingen til det jødiske museet i Praha består av omtrent 3000 gjenstander, inkludert gamle skrifter, som tilgjengeliggjøres på museets nettdatabase og i bokform. Foto: The Jewish Museum in Prague

Om prosjektet

Den jødiske skikken genizah går ut på å plassere godt brukte rituelle objekter og religiøse tekster på et sted hvor de kan gå naturlig i oppløsning. Dette skjer som regel på loftet til synagogen. Ansatte ved det jødiske museet i Praha har siden 1990-tallet forsket på genizah og funnet tusenvis av fragmenter og rester av pregamentruller, tekstiler, tre- og metallobjekter som stammer fra 1500 til 1900-tallet.

Dette prosjektet bruker objektene fra genziah som utgangspunkt for å revitalisere og gjøre kjent den jødiske kulturen i Böhmen og Moravia. Dette er en del av historien som frem til nå har vært mer eller mindre ukjent for nærområdet. Gjennom konservering, katalogisering, digitalisering og lagring av museumssamlingene til det jødiske museet i Praha vil man få en bedre oversikt over gjenstandsmaterialet og vil dermed kunne opprette et formidlingsarbeid som er spisset til særskilte målgrupper. Prosjektet henvender seg spesielt til studenter ved universitetet i Olomouc, i håp om at prosjektet skal styrke identiteten og følelsen av tilhørighet til regionen.

Museumssamlingen består av omtrent 3000 gjenstander som tilgjengeliggjøres på museets nettdatabase. I tillegg har det blitt utgitt en rikt illustrert publikasjon og katalog i forbindelse med utstillingen “Secrets in the Attic”, som i løpet av 2022 og 2023 stilles ut hos de tsjekkiske partnerne Chrudim Regional Museum og Museum of West Bohemia.

SECRETS IN THE ATTIC | Publikace | Židovské muzeum v Praze (jewishmuseum.cz)

Norsk partnerskap

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-sentret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord. Senteret belyser også minoriteters vilkår i moderne samfunn. Det ble etablert i 2001 og deltar i forskningssamarbeider med Universitetet i Oslo og institusjoner i mange land. Som partner i prosjektet skal HL-senteret bidra med å arrangere en workshop hvor målet er å lage et pedagogisk opplegg for formidling av minoriteters kulturarv.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Jewish Museum in Prague

 • Nettsted

  www.jewishmuseum.cz

 • Norsk partner

  HL-senteret

 • Partners nettsted

  www.hlsenteret.no

 • Andre partnere

  Chrudim Regional Museum Museum of West Bohemia

 • Beløp

  € 654 014