Eøs-prosjekt

Secrets in the Attic

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Jødisk museum i Praha (CZ), Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (NO) og Chrudim Regional Museum, Museum of West Bohemia (CZ).

Publisert: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Dette prosjektet har som mål å revitalisere og gjøre kjent den jødiske kulturen i lokalsamfunnet, en del av historien som frem til nå har vært mer eller mindre ukjent for nærområdet.

Gjennom konservering, katalogisering, digitalisering og lagring av museumssamlingene vil man få en bedre oversikt over gjenstandsmaterialet og vil dermed kunne opprette et formidlingsarbeid som er spisset til særskilte målgrupper. I dette prosjektet ønsker man særlig å henvende seg til studenter ved universitetet i Olomouc, i håp om at prosjektet skal styrke identiteten og følelsen av tilhørighet til regionen.

Museumssamlingen består av omtrent 3000 gjenstander. Materialet vil gjøres tilgjengelig i museets nettdatabase. Sammen med norsk partner skal det arrangeres en workshop.

Norsk partnerskap

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. Senteret ble etabert i 2001, har fast samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo og deltar i forskningsprosjekter og samarbeider med institusjoner i mange land.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Jewish Museum in Prague

 • Nettsted

  www.jewishmuseum.cz

 • Norsk partner

  Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

 • Partners nettsted

  www.hlsenteret.no

 • Andre partnere

  Chrudim Regional Museum Museum of West Bohemia

 • Beløp

  654 014