Eøs-prosjekt

Opprettelse av Shipwreck Conservation Centre i Tczew

Maritimt Museum i Gdansk ble opprettet i 1962 for å samle, forske på, og konservere objekter og dokumenter knyttet til Polens maritime historie. I dette prosjektet ble museet utvidet med et senter for konservering av skipsvrak og et spesialtilpasset lagerhus for utstilling av fartøy.

Publisert: 5. juni 2020

Utstilling Ved hjelp av spesialbygde heisesystemer er museets historiske fartøyer utstilt langs veggen av lagerhuset. Foto: Iacho5 - Own Work, CC BY SA 4.0

Om prosjektet

Gjennom dette prosjektet ble det bygget og opprettet et Shipwreck Conservation Centre i Tczew, som en gren av det nasjonale maritime museet. Senteret består av to deler: et verksted med moderne utstyr, hvor museets ansatte konserverer og rekonstruerer skip og andre objekter, og et lagerhus, som fungerer som et stort utstillingsområde. De to delene henger sammen, og fra en mesanin over verkstedet kan besøkende ved museet se hvordan hvordan konservatorene arbeider.

I lagerhuset henger historiske fartøy på veggene, blant annet polske båter bygget så tidlig som 400-700 år e.Kr., og en samling kajakker fra 1930-1950-tallet. Gulvarealet er viet til større skipselementer, som kjølen til «the Copper Ship», et middelalderskip som ble funnet og gravd ut fra havbunnen utenfor Gdansk på 1970-tallet.

I tillegg til konstruksjonen av denne delen av det maritime museet, ble det arrangert opplegg for barn og skoleklasser som besøker museet, med bl.a. bruk av AR (augmented reality) i presentasjonen av de historiske fartøyene og arbeidet med konservering av objekter hentet ut fra disse fartøyene.

Norsk partnerskap

Norsk Maritimt Museum og Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo deltok som norske partnere i dette prosjektet og bidro med kompetanse og erfaring om konservering av historiske fartøy og bruk av digitale hjelpemidler i både konservering og formidling. Maritimt Museum og Kulturhistorisk Museum deltok også på en internasjonal konferanse som ble arrangert ved National Maritime Museum i Gdansk i slutten av prosjektet, som omhandlet nettopp konservering av arkeologiske funn og digitalisering av større objekter, som fartøy.

Utstilling Ved hjelp av spesialbygde heisesystemer er museets historiske fartøyer utstilt langs veggen av lagerhuset.
Foto: Iacho5 - Own Work, CC BY SA 4.0
Konserveringsworkshop Fra mesaninen kan besøkende til museet se konservatorene arbeide med arkeologiske funn og historiske fartøy
Foto: Ciacho5 - Own Work, CC BY SA 4.0
Historiske fartøy I lagerhallen er det stilt ut flere historiske fartøy, bl.a. yachter og kajakker
Shipwreck Conservation Centre Senteret ligger i Tczew, noen mil sørøst for Gdansk
Foto: Marta Malina Moraczewska Own Work, CC BY SA 4.0
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  PL08-0020

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  National Maritime Museum i Gdansk

 • Nettsted

  en.nmm.pl

 • Norsk partner

  Norsk Maritimt Museum

 • Partners nettsted

  marmuseum.no

 • Andre partnere

  Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo

 • Beløp

  € 4,071,517