Eøs-prosjekt

“Pro Monumenta”: jevnlig vedlikehold av kulturarv

Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å forhindre at historiske bygninger forfaller. Med inspirasjon fra det nederlandske systemet “Monumentenwaacht” samarbeider eksperter og håndverkere med eiere av private bygg og representanter for det offentlige om tilstandsrapporter og enkle vedlikeholdsarbeider av historiske bygg.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 23. september 2020

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I. Foto: Peter Kling

Om prosjektet

Som et resultat av EØS-prosjektet “Pro Monumenta” ruller nå tre ambulerende verksteder rundt på slovakiske landeveier og utfører forebyggende tiltak på historiske bygninger. I Slovakia er det etablert arbeidslag med eksperter og håndverkere som reiser rundt for å inspisere, utbedre feil, og lage planer for vedlikehold. Med nye metoder og enkle tiltak som huseiere lett kan følge opp, sikrer man at byggene tas vare på og unngår store restaureringskostnader.

Prosjektet fortsetter i perioden 2014-2021 som “Pro Monumenta II” med støtte fra EØS-midlene og med Riksantikvaren som partner. Prosjekter basert på/inspirert av denne modellen starter nå også i Norge (“Kirkevakta”) og i Litauen (“Fixus”).

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I.
Foto: Peter Kling
Prosjektet Pro Monumenta II fortsetter arbeidet med å vedlikeholde kulturminner i Slovakia. Foto: The Monuments Board of the Slovak Republic
Pro Monumenta Prosjektet Pro Monumenta II fortsetter arbeidet med å vedlikeholde kulturminner i Slovakia.
Foto: The Monuments Board of the Slovak Republic
Fagfolk fra ProMonumenta et EØS-prosjekt i Slovakia. Foto: Ingrid Aas
Pro Monumenta Fagfolk fra Pro Monumenta, et EØS-prosjekt i Slovakia.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
«Pro Monumenta» tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen utført av fagfolk. Her er håndverker Andrej Ivan i gang med å undersøke Oslo domkirke. Foto: Anders Amlo Riksantikvaren
Domkirken i Oslo «Pro Monumenta» tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen utført av fagfolk. Her er håndverker Andrej Ivan i gang med å undersøke Oslo domkirke i juni 2019.
Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren
Pro Monumenta Håndverkerne i Pro Monumenta-bilene bruker seler for å komme seg til de mest utilgjengelige delene av bygninger og monumenter
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Pro Monumenta Inspeksjon av tak og taktekking samt vindusreparasjon.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Pro Monumenta Tre slike ambulerende verksted ruller rundt og passer på Slovakias mange monumenter og historiske bygnigner
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Deltakere fra «Pro Monumenta»-prosjektet er på besøk hos samarbeidspartnere i Oslo. Fra venstre mot høyre: Marit Halvorsen Hougsnæs (direktør KA) Hanna Geiran (riksantikvar), Denisa Frelichová (Slovakias ambassadør), Katarina Kosova (Slovakias riksantikvar), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Branislav Reznik (prosjektleder) og Ivan Fararik (bygningsinspektør). Foto: Noelle Dahl-Poppe Riksantikvaren
Pro Monumenta i Oslo Deltakere fra «Pro Monumenta»-prosjektet er på besøk hos samarbeidspartnere i Oslo. Fra venstre mot høyre: Marit Halvorsen Hougsnæs (direktør KA) Hanna Geiran (riksantikvar), Denisa Frelichová (Slovakias ambassadør), Katarina Kosova (Slovakias riksantikvar), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Branislav Reznik (prosjektleder) og Ivan Fararik (bygningsinspektør).
Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren

Les mer om Pro Monumenta-modellen

Pro Monumenta

“Kulturambulanser på vei”, Riksantikvaren 10. mai 2017

Kirkevakta

“Kirkevakta testet ut på Oslo Domkirke”, Riksantikvaren 19. desember 2019

“Førstehjelp til kirker”, Vårt Land (betalingsmur) 5. juni 2019

“Skal teste ut mobile kirkevedlikeholdsteam”, KA 06. juni 2019

“Kirkene får felles vaktmestertjeneste”, Aftenposten 11. juni 2019

 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  SK05-0003

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Monument Board of the Slovak Republic

 • Nettsted

  www.promonumenta.sk

 • Norsk partner

  Riksantikvaren

 • Partners nettsted

  www.riksantikvaren.no

 • Beløp

  € 913,587