Eøs-prosjekt

Restaurering og revitalisering av Bělohrad Kornmagasin

Bělohrad historiske kornmagasin har stått tomt og forfalt gjennom årene. I dette prosjektet skal bygget restaureres og revitaliseres til en levende kulturarena for lokalsamfunnet.

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 11. oktober 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Kornmagasinet i Lázně Bělohrad er en viktig del av kulturarven til Belohrad, men har stått tomt og forfalt gjennom årene. Målet med prosjektet er å restaurere bygningen og dermed styrke kulturminneforvaltningen i regionen, samt bidra til regional utvikling. Videre skal bygget revitaliseres slik at den får en meningsfull for lokalsamfunnet. Kornmagasinet skal gjøres tilgjengelig for publikum gjennom kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Prosjektet vil munne ut i en workshop, en avsluttende konferanse og to kultur- og samfunnsarrangement.

Norsk partnerskap

Vær Stolt en ideell organisasjon som har lang erfaring med å arrangere aktiviteter og møteplasser for unge. Organisasjonen jobber med integrering, involvering og mangfold, samt forståelse og samhold mellom ulike kulturer og etnisk bakgrunner.

Vær stolt og Bělohrad konrmagasin skal utveksle kunnskap om aktiviteter og lokalt engasjement for unge – som workshops, teaterforestillinger, kulturutveksling og liknende. Vær stolt skal blant annet bidra til en aktivitetsplan for gjenåpningen av Belhorad kornmagasin.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Bělohrad Granary, NPO

 • Nettsted

  www.belohradska-sypka.cz

 • Norsk partner

  Vær Stolt

 • Partners nettsted

  frivillig.no

 • Beløp

  1 499 891