Eøs-prosjekt

Vila Kultura – restaurering av en funksjonalistisk villa i Nitra

Vila Kultura er en av Slovakias få autentiske og velbevarte bygninger i funksjonalistisk stil. I dette prosjektet skal bygget restaureres og gjøres tilgjengelig for offentligheten. Både som samlingssted, museum og kunstnerbolig.

Publisert: 18. september 2020 | Endret: 12. mai 2023

Vila K Vila K slik den fremsto i 1938. Foto: Register of modern architecture in Slovakia

Om prosjektet

Vila Kultura (Vila K) i Nitra er en av Slovakias få autentiske og velbevarte bygninger i funksjonalistisk stil. Villaen ble tegnet av den slovakiske arkitekten Oskar Singer som hentet mye inspirasjon fra Le Corbusier. Bygningen sto ferdig i 1934 og er et viktig kulturelt monument i byen. I dette prosjektet skal Vila K restaureres i tråd med hvordan huset så ut da det ble bygget i 1934. Både fasade, interiør og området rundt villaen skal restaureres. I denne prosessen skal lokale håndverkere og håndverksstudenter involveres.

Vila K skal også gjøres tilgjengelig for publikum. I andre etasje skal det etableres lokaler for kulturelle aktiviteter, diskusjoner, bokbad og liknende aktiviteter. Første etasje skal først og fremst være et museum som viser dagliglivet i Nitra på 1930-tallet og skal utformes som et autentisk funksjonalistisk hjem. Deler av bygningen skal også gjøres om til kunstnerbolig.

Villaens historie er tett knyttet til historien om slovakiske jøder, da både villaens første eiere og arkitekten selv var jødiske. I 2021 skal det derfor arrangeres en rekke arrangementer og samtaler om Holocaust. Skoleelever er en prioritert målgruppe i dette arbeidet, og det skal spesielt markere at det er 80 år siden innføringen av anti-jødiske lover i Slovakia. Museet i villaens første etasje vil også ha en utdanningsdel, der skoleelever vil få lære om deporteringen av jøder fra Nitra under andre verdenskrig. Det funksjonalistiske 1930-tallshjemmet som utgjør museet skal også illustrere hvor raskt et samfunn kan gå fra demokrati til diktatur, og dagliglivet i denne perioden.

Norsk partnerskap

Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt) er norsk partner i dette prosjektet. Høyskolen har lang erfaring med lokal involvering og aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen. Høyskolen har utviklet en metodikk og fremgangsmåte for lokal involvering og aktivitet på tvers av organisasjoner.

I løpet av prosjektet har høyskolen hatt to workshoper med prosjekteier. Tema for den første samlingen var metodikk for å samarbeider med de med partnere i lokalsamfunnet. Blant annet hvordan man skaper tillit, hvordan de skal man tilgang til andre og åpne opp for nye ideer, og hvordan man gir andre tilgang til bygget de restaurer. Målet er å unngå at prosjekteiere føler at de sitter på et bygg som de skal konservere, heller enn å ta det i bruk for organisasjoner og andre i lokalmiljøet. Den andre workshopen var også sammen med lokale organisasjoner. Her var målet å utforske konkrete muligheter for bruk av bygget når det er ferdig restaurert. I løpet av 2023 skal de tilbake til Slovakia for å sjekke hvordan arbeidet har gått og bidra med videre oppfølging.

Gjennom prosjektet har høyskolen fått videreutvikle sin metodikk, og erfart at den har overføringsverdi for andre prosjekter og i andre kontekster enn i Norge.

Link til YouTube video om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Vila K

 • Nettsted

  www.facebook.com

 • Norsk partner

  Høgskulen for Grøn Utvikling

 • Partners nettsted

  hgut.no

 • Andre partnere

  Association of architencts in Nitra og Nitra Tourist Board

 • Beløp

  € 337,270