Avgjørelser i klagesaker

Råkeneset husmannsplass. Klage på Vestland fylkeskommunes tilskudd til forvaltningsplan. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/02580

Publisert: 1. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestland fylkeskommunes tilskudd til utkast til forvaltningsplan for Råkeneset husmannsplass. Klagen gjelder tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen uttalte at tilskuddet som hovedregel ikke skal dekke mer enn 50 % av de totale kostnadene.

Riksantikvaren er enig med fylkeskommunen i at det ikke foreligger informasjon som tilsier at det skal gjøres unntak fra hovedregelen. Klagen ble ikke tatt til følge.