Nyheter KF2020

Rapporteringsskjema lages nå

Riksantikvaren arbeider nå med å utarbeide et rapporteringsskjema for fylkeskommunene, som skal benyttes inntil rapporteringsmulighet i Digisak er på plass.

Publisert: 17. januar 2020

Tinden handelssted i Vesterålen
Tinden Handelssted på Tindsøya i Øksnes kommune i Vesterålen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Skjemaet dekker arkeologien, byggverk, grøntanlegg og fartøy, og har tidligere vært nevnt i forbindelse med ulike samlinger, blant annet regionalledersamlingene. Formålet er å få den oversikten Riksantikvaren trenger for å kunne følge opp på en god måte, samt rapportering inn til Kostra, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Skjemaet er utarbeidet av fagavdelingene hos Riksantikvaren, med utgangspunkt i den rapporteringen Riksantikvaren selv har gjennomført innenfor arkeologien. Rapporteringsskjemaet brukertestes nå hos fylkeskommunene i referansegruppen. Endelig versjon sendes ut til fylkeskommunene i løpet av uke 4 i 2020.