Nyheter

Redning ved materielle skader etter krisehendelse

Ved en krisehendelse (for eksempel brann, flom eller ras) rykker norsk redningstjeneste ut. Politi og brannvesen er de første på stedet, og de samarbeider for å begrense skadene i den første fasen av hendelsen.

Publisert: 8. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Store nedbørsmengder førte til flom i Flåmselva. Elva flommet inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirkas dekor og fundamenter kan ha blitt skadet. Også andre gamle bygg som har stått på tørt land i andre flomperioder ble denne gangen skadet. Foto: Helge Mikalsen/VG/NTB scanpix
Flåmselva og Flåm Kirke. Store nedbørsmengder førte til flom i Flåmselva for noen år siden. Elva flommet inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirkas dekor og fundamenter kan ha blitt skadet. Også andre gamle bygg som har stått på tørt land i andre flomperioder ble denne gangen skadet. Foto: Helge Mikalsen, VG/NTB scanpix.

Etter at den første redningen er over (brannen slukket, vannet har trukket seg tilbake) og det ikke lenger er fare for liv, starter hendelsens andre fase. RVR-tjenesten bistår redningstjenesten på skadestedet. RVR-tjenesten* står for RestVerdiRednings-tjenesten og består pr. dags dato av 25 biler som er plassert på strategiske steder hos de største brann- og redningssentralene i Norge. Bilene har utstyr som kan bistå med rask og effektiv hjelp til å fjerne røyk og vann fra bygningen, og de bistår ofte også til å redde ut verdifulle gjenstander. Tjenesten er finansiert som et spleiselag mellom norske forsikringsselskaper, og tjenesten utføres uavhengig av forsikringsstatus på eiendommen.  RVR-tjeneste har mandat til å jobbe i 4 timer kostnadsfritt på skadestedet før det aktuelle forsikringsselskapet tar over.

Forsikringsselskapene har inngått avtale med saneringsselskaper (bransjestandard skadesanering**) om videre restverdiredning på den forsikrede eiendommen. I denne avtalen har saneringsselskapene forpliktet seg til å sende tiltaksplan til Riksantikvaren før tiltak settes i verk på fredete bygninger og kirker. Ikke alle saneringsselskaper har kompetanse på antikvariske gjenstander og bygninger, derfor er det viktig at vernemyndighetene kan komme med innspill i tidlig fase for å sørge for at rett kompetanse blir hentet inn.

Flomskader Flåm kirke våren 2015
Foto: Marte Boro, Riksantikvaren
Flåm Kirke Skader etter flom
Foto: Riksantikvaren

*

Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brann- og redningsenheter og forsikringsnæringen i Norge. RVR-tjenesten ledes og finansieres av Finans Norge Forsikringsdrift.

Formålet er å begrense følgeskader etter brann- og vannskader samt andre hendelser. Tjenesten ble som kjent opprettet som en fast ordning i 1987.

**

Link til bransjestandard:
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/bransjestandard-skadesanering/

Artikkel om bransjestandarden på NHO sine sider:
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2018/bransjestandarden-for-skadesanering-ivaretar-kulturminner/