Siste nytt

Pressemeldinger

Bevaring med klimagevinst

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. En ny undersøkelse viser at bevaring og gjenbruk av bygninger, istedenfor å rive og bygge nytt, kan hjelpe oss godt på vei.

Publisert: 3. desember 2020 | Endret: 15. desember 2020

Inga Elisabeth Næss

Kulturminneprisen til Inga Elisabeth Næss

Inga Elisabeth Næss får i dag tildelt Riksantikvarens kulturminnepris 2020. Ho får prisen for sitt mangeårige arbeid med kulturvern, både på Bakklandet i Trondheim og i Vega i Nordland.

 

Publisert: 11. november 2020 | Endret: 12. november 2020

Salhus trikotagefabrik

Fredar tekstilhistorie i Salhus

Salhus Tricotagefabrik var ein av landets første trikotasjefabrikkar. No fredar Riksantikvaren fabrikken som var ein del av den tidlege industrialiseringsbølga i Noreg.

Publisert: 23. oktober 2020 | Endret: 12. november 2020

Hakavik kraftverk

Historiske kraftverk fredes

Kraftverkene var helt sentrale i framveksten av norsk industri og velferdssamfunn. Nå fredes en rekke kulturminner fra kraftverkshistorien.

Publisert: 1. september 2020 | Endret: 4. september 2020

Balke kyrkje

Satsinga på dei eldste kyrkjene held fram

Kyrkjene er i ei særstilling som kulturminne. No kjem det nye millionar til istandsetting og sikring av kyrkjebygg over heile landet.

Publisert: 3. juli 2020 | Endret: 4. september 2020

Krigshistorisk landskap i Narvikfjellene fredet

Riksantikvaren freder deler av Narvikfjellene, 80 år etter kampene hvor 8 500 norske og utenlandske soldater mistet livet. Områdefredningen er den største av sitt slag i Norge.

Publisert: 8. juni 2020 | Endret: 4. september 2020

52 millionar kroner ekstra til kyrkjebygg

Regjeringa foreslår ei ekstraløyve på 52 millionar kroner i 2020 til tiltak for kulturhistorisk viktige kyrkjer frå før 1850.

Publisert: 29. mai 2020 | Endret: 4. september 2020

Verdensarv

Riksantikvaren klager på vedtak i Vega

Et vedtak fra Fiskeridirektoratet fører til at man nå kan starte fiskeoppdrett ved Rørskjæran i verdensarvområdet Vega. Riksantikvaren sendte onsdag inn en klage på avgjørelsen.

Publisert: 22. mai 2020 | Endret: 4. september 2020

DArkeologar fann rester av eit vikingskip på Gjellestad i Østfold.

Vil grave ut Gjellestadskipet

Regjeringa foreslår 15,6 millionar kroner til utgraving av Gjellestadskipet i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Publisert: 12. mai 2020 | Endret: 4. september 2020

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020