Siste nytt

Pressemeldinger

Tilskot til verdsarven

Kvart år får norske verdsarvstader tilskot over statsbudsjettet. I denne runden delast det ut over 60 millionar kroner til arbeidet med den norske verdsarven.

Publisert: 11. mars 2020

Ny viten om Gjellestadfunna

Resultatet av undersøkingane etter utgravinga på Gjellestad er no klare. Skipet kan daterast til vikingtid og det kjem etter alt å døme frå vestlandet.

Publisert: 17. januar 2020

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1893. og ligger i Lindesnes kommune. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Sjølingstad Uldvarefabrik fredet

De gamle maskinene er fortsatt i drift ved Sjølingstad Uldvarefabrik fra 1893. I dag ble fabrikken, like ved Mandal i Vest-Agder, fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 10. desember 2019 | Endret: 13. januar 2020

Tilskot til fartøy i 2018

Riksantikvaren fordeler 61,8 millionar kroner til fartøyvern i 2018. Tilskota går til antikvarisk istandsetjing av freda og verna fartøy over heile landet.

Publisert: 4. desember 2019 | Endret: 15. desember 2019

Gimmestad kirke

17 kirker får hjelp til klimasikring

17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

Publisert: 3. desember 2019 | Endret: 15. desember 2019

Neptun sildoljefabrikk freda av Riksantikvaren

Då Neptun sildeoljefabrikk på Melbu i Nordland vart etablert i 1910, var den landet sin mest moderne sildoljefabrikk. I dag er råstofftankane konsertarena, og Norsk Fiskeindustrimuseum held til i dei gamle produksjonslokala.

Publisert: 28. november 2019 | Endret: 15. desember 2019

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020