Siste nytt

Pressemeldinger

Bilde av M/S "Grytøy". Foto: Riksantikvaren

Tilskudd til fartøy i 2016

Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Publisert: 25. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Flyfoto av Vemork kraftstasjon, Rjukan i Telemark. Foto er tatt av Per Berntsen

Tilskudd til verdensarv 2016

Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet. Vårt nyeste verdensarvsted, Rjukan-Notodden industriarv, får i år tilskudd på over 13 millioner kroner.

Publisert: 22. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Norges Bank, Stavanger. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren

Norges Bank i Stavanger fredet

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger karakteriseres som et av høydepunktene fra 1960-tallets arkitektur. Nå er bygningen fredet.

Publisert: 16. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Brannsikring for tette trehus er viktig.

Tilskot til istandsetjing av freda bygg i 2016

Riksantikvaren har fordelt over 100 millionar kroner til fylkeskommunane. Pengane skal gå til istandsetjing av freda bygningar i privat eige.

Publisert: 16. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Kongegården Halden i 1974. Foto: Tore Holter, Riksantikvaren

Redningsaksjon for Kongegården i Halden

Den snart 200 år gamle Kongegården i Halden har lenge vært i dårlig forfatning. Nå vil Riksantikvaren bekoste refundamentering av bygget der fire konger har overnattet opp gjennom historien.

Publisert: 12. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto er lånt fra Sveio Kommune

Kulturminneplaner i hele landet

De siste årene har 189 kommuner fått støtte fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplaner. Men det er ikke nok, Riksantikvaren vil ha med flere kommuner.

Publisert: 2. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

1 18 19 20

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020