Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Bildet viser Gimmestad kirke i Gloppen fra 1692. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren
Nyheter

Kirkebyggenes fremtid

De viktigste kirkene i Norge bør fredes for ettertiden, settes i stand ved hjelp av statlig finansiering, og få et godt vern gjennom bruk. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i Aftenposten i dag.

Publisert: 10. april 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av en jøtulovn. Den yngste ovnen i undersøkelsen var en kasseovn, representert ved JØTUL 1940. Foto: SINTEF
Nyheter

Antikvariske ovner varmer godt

En ny undersøkelse bestilt av Riksantikvaren viser at antikvariske vedovner er langt bedre enn sitt rykte.

Publisert: 22. mars 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bildet viser høvling av profil på takbord til støpulen ved Lomen stavkirke. Foto: Hans Marumsrud
Nyheter

Søk fagskolestudiet «Bygningsvern»

Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen renovering, ombygging og vedlikehold. Kunnskap om disse feltene er stadig mer etterspurt, og dette ettårige deltidsstudiet «Innføring i bygningsvern”, er derfor relevant for flere ulike grupper av håndverkere.

Publisert: 22. mars 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Ola Elvestuen. Foto: Mona Lindseth, Venstre
Nyheter

Ny klima- og miljøminister 

Ola Elvestuen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister.

Publisert: 17. januar 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av bryggen i Henningsvær. Foto av Siri Wolland, Riksantikvaren
Nyheter

Forprosjekt i Henningsvær

Henningsvær er det best bevarte fiskeværet i Lofoten, og et kulturmiljø av nasjonal verdi. Høsten 2018 har det vært et forprosjekt for å vurdere om Henningsvær skal fredes som kulturmiljø.

Publisert: 8. januar 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Akershus Festning, Slottsgård mot Sør. Foto: Dagfinn Rasmussen
Nyheter

Bedre tilgjengelighet på Akershus slott

Riksantikvaren har gitt dispensasjon til å lage heis i Blåtårnet, slik at flere kan få tilgang til et av Norges viktigste kulturminner.

Publisert: 19. desember 2017 | Endret: 25. juni 2020

Bilde av Eivind Falk, leder for Norsk håndverksinstitutt ved Lillehammer museum, viser stolt fram det nyrestaurerte sommerstedet til dikterekteparet Rainis og Aspazija i Jurmala, en strandby litt utenfor Riga. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren
Nyheter

Dikterhjemmenes forvandling

Et gammelt trehus kan nesten leses som en åpen bok, uavhengig av om språket er latvisk eller norsk. At det i tillegg har bodd diktere i hjemmene som denne fortellingen handler om, gjør den ekstra spennende.

Publisert: 6. oktober 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av urtehage og urtehus. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren
Nyheter

Ny vår for gammel hage

Gjennom EØS-prosjektet «Old Road to New Paths» blir kulturarv fra middelalderens klosterliv tatt i bruk i dag, både i Ungarn og i Norge.

Publisert: 15. mai 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av tre fagsterke team som bemanner de velutstyrte «kulturambulansene». Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren
Nyheter

Kulturambulanser på vei

Som et resultat av EØS-prosjektet Pro Monumenta ruller nå tre ambulerende verksteder med mannskap rundt på slovakiske landeveier og utfører forebyggende tiltak på historiske bygninger.

Publisert: 10. mai 2017 | Endret: 19. desember 2019

Publisert: 21. april 2020